Με σχέδια και νέα προϊόντα απαντούν στις αυξήσεις επιτοκίων οι τράπεζες-Όλα όσα ισχύουν

Με χειροπιαστές κινήσεις ανταποκρίνονται τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας στην ανάγκη για εξισορρόπηση του έξτρα κόστους που προκύπτει για τους δανειολήπτες από την ανιούσα πορεία που εδώ και μήνες ακολουθούν τα δανειστικά επιτόκια, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(ΕΚΤ) για τιθάσευση του πληθωρισμού.

Μολονότι το τελευταίο διάστημα βρίσκονται συχνά-πυκνά στο… στόχαστρο του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο οποίος δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμής στάση τους σε σχέση με το ύψος των δανειστικών επιτοκίων και αφήνει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης φορολογίας στα υπερκέρδη τους(windfall tax), η πραγματικότητα είναι πως οι τράπεζες προέβησαν και προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες-μέτρα προς όφελος των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν σε αναδιαρθρώσεις-επαναδιαπραγματεύσεις δανείων αξίας δύο δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, σε σύγκριση με 900 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, εκπόνησαν διάφορα σχέδια προς δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350 χιλιάδων, ενώ στην περίπτωση των Eurobank και Εθνικής Τράπεζας τα σχέδια αφορούν όλα τα στεγαστικά, ανεξαρτήτως αξίας.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι όλες οι τράπεζες προχώρησαν στην εξαγγελία των σχεδίων τους με άμεση ισχύ και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία από τους δανειολήπτες. Δηλαδή, όλοι οι δικαιούχοι εντάσσονται στα σχέδια αυτόματα.

Κάποια από τα σχέδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή έχουν ισχύ από τον περασμένο Μάρτιο, κάποια από τον περασμένο Μάη και άλλα από περασμένο Ιούνιο, με ορισμένα να είναι ισχύος ενός έτους και άλλα έξι μηνών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ως ιδιαιτέρως θετικό το γεγονός ότι τα στοιχεία μέχρι 30 Ιουνίου 2023 δεν δείχνουν αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και ότι υπάρχει πτωτική τάση στις νέες αθετήσεις δανείων.

Οι συνολικές επαναδιαπραγματεύσεις δανείων στο α΄ εξάμηνο του 2022 ήταν 0,9 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο φέτος βρίσκονται στα 2 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το 1,7 δισ. ευρώ που αφορούσε όλο το 2022.

Πιο κάτω παρατίθενται τα σχέδια των τραπεζών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, ενώ σημειώνεται πως τα τραπεζικά ιδρύματα εμφανίζονται έτοιμα και για εκπόνηση νέων, αν χρειαστεί.

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Η Τράπεζα Κύπρου επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΒΕΕΚΤ) ή ΕURIBOR, τα οποία δόθηκαν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Η επιβράβευση δίνεται μέσω δωρεάν βαθμών στο πλαίσιο του σχεδίου «Ανταμοιβή» (Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου).

Οι δικαιούχοι θα λάβουν αναλογικά 25 χιλιάδες βαθμούς ανά 100 χιλιάδες ευρώ στο μέσο υπόλοιπο του εν λόγω στεγαστικού δανείου τους κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 (αντίστοιχη χρηματική αξία €250), νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις.

Οι βαθμοί ανταμοιβής στους δικαιούχους του Προγράμματος θα πιστωθούν αυτόματα στο λογαριασμό του σχεδίου «Ανταμοιβή» του κύριου δανειολήπτη (Primary Borrower), όπου το δάνειο είναι κοινό (Joint Loan), μετά το τέλος της εξάμηνης περιόδου (δηλ. μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023), νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι βαθμοί Ανταμοιβής θα δοθούν μετά το πέρας των έξι μηνών (δηλ. μετά την 31 Δεκεμβρίου 2023), εφόσον τηρούνται όλα τα κριτήρια που τίθενται.

Διαβάστε εδώ: Tρ. Κύπρου: Ανταμείβει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων

  • ALPHA BANK

Η Alpha Bank προσφέρει από την 1η Αυγούστου 2023, και για διάστημα 12 μηνών (01.08.2023 – 31.07.2024) το Πρόγραμμα Επιβράβευσης για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων, στόχος του οποίου είναι η μείωση των τρεχόντων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και η προστασία των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου από πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων βάσης κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων ορίζεται ανώτατο όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο βάσης του δανείου για 12 μήνες.

Το ανώτατο όριο ισούται με το επιτόκιο βάσης όπως είχε διαμορφωθεί την 31.03.2023 μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης (-0,20%) και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Διαβάστε εδώ: Alpha Bank: Επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων

  • ASTROBANK

H AstroBank επιβραβεύει τους ευάλωτους δανειολήπτες με ενήμερες οφειλές στεγαστικών δανείων, με «πάγωμα» του επιτοκίου Βάσης (ΕΚΤ και Euribor).

Το πρόγραμμα ισχύει για την περίοδο από 01/06/2023 μέχρι και τις 31/12/2023, προβλέποντας το «πάγωμα» του βασικού επιτοκίου στο 2,75% και περιλαμβάνοντας τα προαναφερόμενα δάνεια, τόσο τα υφιστάμενα όσο και αυτά που θα εκταμιευτούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Διαβάστε εδώ: AstroBank: «Πάγωμα» βασικού επιτοκίου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας

  • EUROBANK

H Eurobank Κύπρου προχώρησε τον περασμένο Μάρτιο σε προσωρινή μείωση του περιθωρίου του Βασικού Στεγαστικού Επιτοκίου της Τράπεζας κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%), ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω των βασικών επιτοκίων της τράπεζας) με το Euribor.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο από 01/6/2023 μέχρι και 31/5/2024 η τράπεζα θα μειώνει το τελικό επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%).

Η μείωση θα υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα και στο τέλος της δωδεκάμηνης περιόδου του προγράμματος το συνολικό ποσό της μείωσης θα επιστραφεί στους πελάτες με κατάθεση στον τρεχούμενό τους λογαριασμό.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα δανειολήπτες στεγαστικών δανείων για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, τα οποία τιμολογούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω των βασικών επιτοκίων της τράπεζας) με το EURIBOR και ανεξάρτητα από την αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, τόσο υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια όσο και νέα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα εκταμιευθούν κατά τη δωδεκάμηνη διάρκεια του προγράμματος.

Διαβάστε εδώ: Eurobank Κύπρου: Μειώνει τα επιτόκια για συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ)

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος(Κύπρου) προσφέρει επιστροφή της διαφοράς των αυξήσεων στο βασικό επιτόκιο για ένα χρόνο (από τον Ιούνιο 2023 ως το τέλος Μαΐου 2024).

Συγκεκριμένα, μετά την πάροδο των 12 μηνών από την 01/06/2023 αποδίδεται με τη μορφή «Cash-Back» σε λογαριασμό της επιλογής που τηρεί ο πελάτης στην τράπεζα, το ποσό που θα προκύψει από τη διαφορά της όποιας αύξησης στο επιτόκιο αναφοράς του δανείου του με βάση το λογιστικό της 31/05/2023, σε σχέση με την ισχύουσα τιμή του επιτοκίου αναφοράς κάθε τέλος του μήνα και μέχρι την 31/05/2024, παρέχοντας του έτσι προστασία από τυχόν αυξήσεις μέχρι 31/05/2024.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σε ό,τι αφορά την Ελληνική Τράπεζα, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, καθώς ως επί τω πλείστο το επιτόκιο των δανείων της δεν είναι συνδεδεμένο με το Euribor και ως εκ τούτου δεν έχει αυξήσει σημαντικά τα δανειστικά της επιτόκια.

Ενδεικτικά, ενώ το Euribor αυξήθηκε 4,25%, το βασικό επιτόκιο της Ελληνικής αυξήθηκε μόνο κατά 0,70%, με τον μέσο όρο των δόσεων των δανειοληπτών να αυξάνεται κατά περίπου 6%.

Τα καταθετικά επιτόκια

Ερωτηθείς την περασμένη βδομάδα κατά πόσο η Ελληνική προτίθεται να αυξήσει τα καταθετικά της επιτόκια, ο μεταβατικός ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της τράπεζας Αντώνης Ρούβας ανέφερε ότι όπου χρειάζεται θα αυξηθούν και ότι η τράπεζα βρίσκεται σε διάλογο με τους καταθέτες.

Διαβάστε εδώ: Έκκληση-δέσμευση Αν. Ρούβα στους δανειολήπτες-«Συνεργαστείτε και θα βρούμε λύσεις»

Αύξηση των καταθετικών της επιτοκίων ανακοίνωσε πάντως τον περασμένο Ιούνη η AstroBank, ανταποκρινομένη, όπως τόνιζε στη σχετική ανακοίνωση της, στις ανάγκες των πελατών της και κατ’ επέκταση της οικονομίας.

Διαβάστε εδώ: Αυξάνει τα καταθετικά επιτόκια η AstroBank-Τι προσφέρει η τράπεζα

Και νέα προϊόντα...

Πέραν των πιο πάνω, οι τράπεζες προχώρησαν και στη δημιουργία νέων προϊόντων.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τη διάθεση νέου προϊόντος εμπρόθεσμης κατάθεσης 18 μηνών με καταθετικό επιτόκιο μέχρι και 1,40%, με την ονομασία «Step-Up».

Διαβάστε εδώ: Καταθετικό επιτόκιο μέχρι και 1,40% από την Τράπεζα Κύπρου

Ένα νέο προϊόν που αφορά λογαριασμό προθεσμίας 18 μηνών, προσφέροντας 1,00% ετήσιο επιτόκιο και μαζί τη δυνατότητα στους καταθέτες να δίνουν μεγαλύτερη αξία στις αποταμιεύσεις τους, ανακοίνωσε επίσης τον περασμένο Απρίλιο και η Ελληνική Τράπεζα.

Διαβάστε εδώ: Ελληνική Τράπεζα: Νέο προϊόν με 1,00% ετήσιο καταθετικό επιτόκιο

Η Alpha Bank ανακοίνωσε τον περασμένο Μάϊο ότι ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου για υψηλότερες αποδόσεις προσφέρει σε ιδιώτες ένα νέο καταθετικό επιτόκιο που φτάνει έως και 2,10%.

Διαβάστε εδώ: Alpha Bank Cyprus Ltd: Νέο καταθετικό επιτόκιο έως και 2,10%

Διαβάστε εδώ: Προθεσμιακές καταθέσεις από την Alpha Bank με επιτόκιο που φτάνει έως και 2,1%

Προ ημερών, η Ancoria Bank ανακοίνωσε ότι προσφέρει σε όλους τους πελάτες της, υφιστάμενους και πιθανούς, αναθεωρημένο καταθετικό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, για λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων, ιδιωτών και επιχειρήσεων (μικρομεσαίες και μεγάλες), προσφέρεται επιτόκιο με απόδοση 3% για καθορισμένη χρονική διάρκεια 12 μηνών.

Διαβάστε εδώ: Ancoria Bank: Επιτόκιο 3% για 12 μήνες σε Λογαριασμούς Προθεσμιακών Καταθέσεων

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), ανταποκρινόμενη στις συνθήκες της αγοράς, παρουσίασε τον περασμένο Μάϊο το νέο προϊόν προθεσμιακής κατάθεσης «ETHNOPLUS» διάρκειας 18 μηνών προς εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των καταθετών.

Διαβάστε εδώ: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου): Νέα προθεσμιακή κατάθεση «ETHNOPLUS»

Ανταγωνιστικά καταθετικά επιτόκια για απλές προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς και ειδικά καταθετικά προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, παρέχοντας ευελιξία βάσει και των οικονομικών αναγκών των πελατών της, προσφέρει η cdbbank.

Διαβάστε εδώ: Τα καταθετικά επιτόκια και ειδικά καταθετικά προϊόντα που προσφέρει η cdbbank

Η ΚΕΔΙΠΕΣ

Σε ό,τι αφορά την ΚΕΔΙΠΕΣ, το περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε την επιδότηση τόκων για αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες φέρουν ως βασικό επιτόκιο το βασικό επιτόκιο ΕΚΤ, ως επιβράβευση των δανειοληπτών που τηρούν το πρόγραμμα αποπληρωμής των πιστωτικών διευκολύνσεών τους για το έτος 2023.

Διαβάστε εδώ: ΚΕΔΙΠΕΣ: Επιδοτεί τόκους για αναδιαρθρωμένα δάνεια με βασικό επιτόκιο ΕΚΤ

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, το ποσό επιστροφής τόκων υπολογίζεται σε €4,6 εκ. για το πρώτο εξάμηνο 2023 ή ποσοστό 41% των τόκων που θα χρεώνονταν πριν την επιστροφή.

Διαβάστε εδώ: Επιστρέφει τόκους ύψους €4,6 εκ. μέσω του σχεδίου επιδότησης η ΚΕΔΙΠΕΣ

Εξάλλου, τον περασμένο Ιούλιο η ΚΕΔΙΠΕΣ προχώρησε σε αναθεώρηση της τιμολόγηση νέων αναδιαρθρώσεων, προσφέροντας στους δανειολήπτες δύο επιλογές.

Διαβάστε εδώ: ΚΕΔΙΠΕΣ: Αναθεωρεί την τιμολόγηση νέων αναδιαρθρώσεων - Οι δύο επιλογές

H Themis Portfolio Management Limited

Αξίζει να σημειωθεί πως σε πρωτοβουλίες στήριξης των δανειοληπτών, με φόντο τις αναδιαρθρώσεις και την αποφυγή εκποιήσεων, προχώρησε και η Themis Portfolio Management Limited.

Δειτε Επισης

China Spice και Montparnasse ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Έγκωμη
Από έργα υψηλών προσδοκιών για τον τόπο σε μεγάλους...πονοκεφάλους-Ψάχνει θεραπείες η Κυβέρνηση
Δίωρη συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον Κινέζο Πρέσβη για το τερματικό-Ουδέν ανακοινώσιμο
Κάζακς (ΕΚΤ): «Οχι» σε βιαστικές μειώσεις επιτοκίων μετά τον Ιούνη -«Να είμαστε προσεκτικοί»
Ελληνική Τράπεζα: Προσήλωση στην πράσινη μετάβαση της Κύπρου
SoftOne Technologies Α.Ε.: Οι τρεις εταιρείες που προχωρούν σε απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας
Φρίξος Λάρκος: Η Crowdbase και η αυξανόμενη εξοικείωση των Κύπριων επενδυτών με το crowdfunding
Κρίσιμο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Γιαντάο για το τερματικό στο Βασιλικό-Νέα «πυρά» από CPP
Δήλωσε τη συμμετοχή σου στο 9ο Cyprus Professional Services Conference
Σε τροχιά υλοποίησης 30 παραθαλάσσιες επαύλεις αξίας €20 εκατ. στην Πέγεια