Eurobank Κύπρου: Μειώνει τα επιτόκια για συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων

Μετά από μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων, η απότομη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, υποχρέωσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ραγδαία αύξηση του βασικού επιτοκίου της, με σκοπό την συγκράτηση των πιέσεων αυτών. Η αύξηση των επιτοκίων, που οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της νομισματικής πολιτικής, επιβάρυνε αυτόματα τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων.

Κατανοώντας τη νέα αυτή πραγματικότητα και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι ήδη οι πελάτες μας κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια ώστε να παραμείνουν συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις των στεγαστικών τους δανείων, η Eurobank Κύπρου προχώρησε τον περασμένο Μάρτιο σε προσωρινή μείωση του περιθωρίου του Βασικού Στεγαστικού Επιτοκίου της Τράπεζας κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%).

Σήμερα η Τράπεζα, έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες των πελατών της και της κοινωνίας ευρύτερα, προχωρεί σε μια επιπλέον πρωτοβουλία υποστήριξης, αλλά και ανταμοιβής των πελατών της, ιδιωτών συνεπών δανειοληπτών, με περαιτέρω μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας) με το EURIBOR, με το σημαντικό κόστος της ενέργειας αυτής να αναλαμβάνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο από 01/6/2023 μέχρι και 31/5/2024 η Τράπεζα θα μειώνει το τελικό επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%). Η μείωση θα υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα και στο τέλος της 12μηνης περιόδου του προγράμματος, το συνολικό ποσό της μείωσης θα επιστραφεί στους πελάτες με κατάθεση στον τρεχούμενό τους λογαριασμό.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα δανειολήπτες στεγαστικών δανείων για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, τα οποία τιμολογούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας) με το EURIBOR και ανεξάρτητα από την αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια όσο και νέα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα εκταμιευθούν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση είναι τα επιλέξιμα δάνεια να παρουσιάζονται ως εξυπηρετούμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω αλλαγή δεν επηρεάζει ή τροποποιεί, με οποιοδήποτε τρόπο, το περιθώριο (margin) που προβλέπεται στην αντίστοιχη συμφωνία πιστωτικής διευκόλυνσης του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Όλοι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους τους, ενώ θα ενημερωθούν και ατομικά.

Η παρούσα ενέργεια αποδεικνύει και έμπρακτα το διαχρονικό ενδιαφέρον της Eurobank Κύπρου για στήριξη των κυπριακών νοικοκυριών με την ανάληψη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Δειτε Επισης

Συναγερμός στο Υπ. Οικονομικών για Τρ. Κύπρου-Παρακολουθεί στενά για CarVAl Investors και Caius Capital LLC
Τρ. Κύπρου: Ανώτερος ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος ο Adrian Lewis, αλλαγές στην σύνθεση των Επιτροπών Δ.Σ.
Τράπεζα Κύπρου: Δυναμικό παρών και στον τομέα της ναυτιλίας
Ενημερώνει τους πιστωτές της πρώην Λαϊκής για την πορεία εκκαθάρισης ο Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Alpha Holdings: Αναληθή τα δημοσιεύματα για απόκτηση ποσοστού στην Τράπεζα Κύπρου
Απορρίπτει για CarVal Investors και Caius Capital η Alpha Holdings-Η ανεπίσημη τοποθέτηση της Τράπεζας Κύπρου
Παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας-Φεύγει ο Kristofer Richard Kraus
Οι δύο μεγαλομέτοχοι της Τρ. Κύπρου που φέρονται να ψάχνονται για να πωλήσουν-Τι υποστηρίζει το Bloomberg
Oικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, διάλογος με ΗΠΑ στη συνάντηση ΠτΔ-Συνδέσμου Τραπεζών
Παρουσιάστηκε νέα Επιτροπή Εκπροσώπησης των Συμβούλων Αφερεγγυότητας