ΚΕΔΙΠΕΣ: Επιδοτεί τόκους για αναδιαρθρωμένα δάνεια με βασικό επιτόκιο ΕΚΤ

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ («ΚΕΔΙΠΕΣ»), μετά τις διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ») στις οποίες οδήγησε η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και λόγω των ευρύτερων επιπτώσεων στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, αποφάσισε:

Επιδότηση τόκων για αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες φέρουν ως βασικό επιτόκιο, Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ, ως επιβράβευση των δανειοληπτών που τηρούν το πρόγραμμα αποπληρωμής των πιστωτικών διευκολύνσεών τους για το έτος 2023:

  • Η επιδότηση τόκων στους λογαριασμούς που αφορούν τις πιο πάνω πιστωτικές διευκολύνσεις θα είναι τέτοια ώστε το συνολικό επιτόκιο χρέωσης κατά την εκάστοτε κεφαλαιοποίηση, για το έτος 2023, να είναι ίσο με 3,50% για στεγαστικά δάνεια και 4% για πιστωτικές διευκολύνσεις άλλων σκοπών.
  • Για να τύχουν της επιδότησης, οι λογαριασμοί δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις κατά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης που προνοεί η σύμβασή τους (30/06/2023 ή/και 31/12/2023).
  • Οι επηρεαζόμενοι λογαριασμοί θα πιστωθούν με την πιο πάνω επιδότηση τόκων με ξεχωριστή εγγραφή στον λογαριασμό, μετά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης που προνοεί η σύμβασή τους (με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης).
  • Η πίστωση των τόκων στους εν λόγω λογαριασμούς, δεν μεταβάλει την υποχρέωση των δανειοληπτών για τήρηση του προγράμματος αποπληρωμής τους και σε καμία περίπτωση θα θεωρείται ως προπληρωμή δόσης.

Η επιδότηση δεν τυγχάνει εφαρμογής σε σχέση με τους λογαριασμούς των πιο κάτω πιστωτικών διευκολύνσεων: (α) δάνεια που εμπίπτουν σε οποιοδήποτε σχέδιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (β) δάνεια σε Δήμους.

Πληροφορίες για τα πιο πάνω βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedipes.com.cy

Δειτε Επισης

Ανοίγει γραφείο στην Κύπρο η ΕΤΕπ-«Σημαντική στιγμή, η οικονομία της χώρας θα έχει άμεση εξυπηρέτηση»
Μέσω Evacol η είσοδος της Hellenic Healthcare στο American Medical Center-Στην ΕΠΑ η συναλλαγή
Τρ. Κύπρου: Ανώτερος ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος ο Adrian Lewis, αλλαγές στην σύνθεση των Επιτροπών Δ.Σ.
Η υιοθέτηση τεχνολογιών από ΜμΕ για να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια
Τράπεζα Κύπρου: Δυναμικό παρών και στον τομέα της ναυτιλίας
Ενημερώνει τους πιστωτές της πρώην Λαϊκής για την πορεία εκκαθάρισης ο Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Alpha Holdings: Αναληθή τα δημοσιεύματα για απόκτηση ποσοστού στην Τράπεζα Κύπρου
Απορρίπτει για CarVal Investors και Caius Capital η Alpha Holdings-Η ανεπίσημη τοποθέτηση της Τράπεζας Κύπρου
Παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας-Φεύγει ο Kristofer Richard Kraus
AstroBank: Επενδυτικές ευκαιρίες σε Πάφο, Αμμόχωστο και Λευκωσία