Πρωτοβουλία στήριξης δανειοληπτών από την Themis Portfolio Management Limited

H Themis Portfolio Management Limited (Themis), η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, κινούμενη από ενσυναίσθηση για την ανθρώπινη πλευρά των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να παρέχει στήριξη στους δανειολήπτες/ενυπόθηκους οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που εξασφαλίζονται με πρώτη κατοικία αξίας μέχρι €350χ.

Για Δανειολήπτες/ενυπόθηκους οφειλέτες οι οποίοι θα αποστείλουν γραπτή πρόταση για διευθέτηση των υποχρεώσεων τους μέχρι 30/09/2023, η Themis αναλαμβάνει να εξετάσει την αίτηση και να δώσει γραπτή απάντηση εντός 30 ημερών. Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια εξέτασης της πρότασης τυχών προγραμματισμένη εκποίηση θα παγοποιείται.

Ως μέρος της συνεχής προσπάθειας για βελτίωση των καναλιών επικοινωνίας και βοήθειας για εξεύρεση συναινετικών λύσεων, η Themis καλεί τους δανειολήπτες όπως αποταθούν το συντομότερο δυνατό για διευθέτηση συνάντησης και η εταιρεία δεσμεύεται για διευθέτηση της συνάντησης εντός 15 ημερών.

Με γνώμονα τη δέσμευσή της για διαφάνεια, ακρίβεια και υπεύθυνες δανειακές πρακτικές, η Themis εισάγει μέτρα που θα ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο της διαδικασίας εκποίησης.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Themis δίνει την ευκαιρία στους δανειολήπτες/ενυπόθηκους οφειλέτες της να αποταθούν σε ανεξάρτητους λογιστικούς οίκους, για επιβεβαίωση των υπολοίπων των οφειλών τους καθώς και για τον υπολογισμό των επιτοκίων τους, επωμιζόμενη η ίδια το σχετικό κόστος. Με την ενέργεια αυτή παρέχει διαφάνεια και μια επιπλέον διαβεβαίωση για την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα των υπολογισμών θα είναι δεσμευτικό προς την Themis.

Οι δανειολήπτες/ενυπόθηκοι οφειλέτες που θα επιλέξουν να προβούν στις δέουσες ενέργειες πριν ή με την παραλαβή της ειδοποίησης Τύπου Θ ή Τύπου Ι, θα επωφεληθούν από μια γρήγορη και διαφανή διαδικασία χωρίς να πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αχρείαστες και χρονοβόρες καθυστερήσεις του δικαστικού συστήματος.

Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωση της εταιρείας για υπεύθυνες δανειακές πρακτικές και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Ως εκ τούτου, η Themis προσδοκά στην στενή συνεργασία με τους δανειολήπτες/ενυπόθηκους οφειλέτες, ανεξάρτητους λογιστικούς οίκους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο πίνακας των ανεξάρτητων λογιστικών οίκων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Themis

Η ανακοίνωση αφορά πιστωτικές διευκολύνσεις που ανήκουν στις :

  • THEMIS PORTFOLIO MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED,
  • THEMIS PORTFOLIO (H3) MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED
  • THEMIS PORTFOLIO (S1) MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED

Δειτε Επισης

Ανοίγει γραφείο στην Κύπρο η ΕΤΕπ-«Σημαντική στιγμή, η οικονομία της χώρας θα έχει άμεση εξυπηρέτηση»
Βραβείο Καινοτομίας «Digital Water Award 2024» στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος»
Συναγερμός στο Υπ. Οικονομικών για Τρ. Κύπρου-Παρακολουθεί στενά για CarVAl Investors και Caius Capital LLC
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ με επίκεντρο τον άνθρωπο
Σημαντική μείωση 11,1% στην τιμή δικαιώματων εκπομπής ρύπων εντός Ιουνίου
Έπεσε η αυλαία των τελετών αποφοίτησης του ΤΕΠΑΚ
Μέσω Evacol η είσοδος της Hellenic Healthcare στο American Medical Center-Στην ΕΠΑ η συναλλαγή
Στην Αθηνά Μιχαηλίδου οι προτάσεις του ΕΤΕΚ για θερμική άνεση των σχολικών αιθουσών
Είδε Χριστόδουλο Πατσαλίδη το ΚΕΒΕ- Συζητήθηκε το ψηλό κόστος δανεισμού που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις
Η υιοθέτηση τεχνολογιών από ΜμΕ για να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια