Χαράσσοντας βιώσιμη πορεία ανάπτυξης για τους μικρούς

InBusinessNews  28/09/2021 11:01
Χαράσσοντας βιώσιμη πορεία ανάπτυξης για τους μικρούς

Χαράσσοντας βιώσιμη πορεία ανάπτυξης για τους μικρούς

InBusinessNews  28/09/2021 11:01

Απαραίτητες και ζωτικής σημασίας μηχανή δημιουργίας καινοτομίας και θέσεων εργασίας αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) δεδομένου ότι το 90% των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο είναι ΜμΕ, με τεράστια συνεισφορά στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, η κρίση, που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυσχερές περιβάλλον για τις  επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει επηρεάσει τις ΜμΕ σε βαθμό δυσανάλογο με το μέγεθος τους.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜμΕ είτε αποτελούν πλεονεκτήματα για την αξιοποίηση των προκλήσεων, είτε  μειονεκτήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη τους. Ανάμεσα στα κυριότερα πλεονεκτήματα των ΜμΕ είναι η ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, χαμηλότερο κόστος προσαρμογής, άμεση εποπτεία του προσωπικού, και της εξυπηρέτησης του κοινού με δυνατότητα εξυπηρέτησης ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών, διευκόλυνση των μεγάλων επιχειρήσεων και εισαγωγή καινοτομιών λόγω της δημιουργικότητας που αναγκάζονται να επιδείξουν.

Μειονεκτήματα των ΜμΕ που λειτουργούν αρνητικά και απειλητικά πολλές φορές προς την ίδια την επιβίωση τους, είναι ο μεγάλος επιχειρηματικός κίνδυνος που δημιουργείται από την συγκέντρωση της εξουσίας στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη και από την έλλειψη κεφαλαίων καθώς και η πιστοληπτική τους αδυναμία για μακροχρόνιο δανεισμό. Η θέση των ΜμΕ δυσχεραίνεται περαιτέρω από τη μικρή παραγωγική ικανότητα τους, τις δυσκολίες στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων λόγω στενότητας κεφαλαίων όπως επίσης και από την ανυπαρξία οικονομιών κλίμακας που έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές.

Έτσι, για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσής τους, οι ΜμΕ επιβάλλεται να ανανεώνουν σε συνεχή βάση τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που εμπεριέχει η συμπερίληψη σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, καθώς ενδεχομένως να συνιστά μια καθόλα μοναχική διαδικασία, αφού οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν μικρό αριθμό διευθυντικών στελεχών και έχουν να αντιμετωπίσουν μοναδικές προκλήσεις, η ΙΜΗ, η Ελληνική Τράπεζα, η Epic και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus οργανώνουν συνέδριο στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της επαρχίας Λάρνακας και της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου με τίτλο «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο», όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να ενημερωθούν και να συζητήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν ιδιαίτερα μετά από 2 χρόνια παρατεταμένης κρίσης λόγω της πανδημίας.

Θεματολόγιο

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει ανασκόπηση της κυπριακής Οικονομίας και ο ρόλος των ΜμΕ, ενώ μεταξύ άλλων θα αναλυθούν θέματα:

 • Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κρατικών υπηρεσιών θα παρουσιάσουν τα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και προώθησης της καινοτομίας
 • Επιχειρηματίες και νομικοί σύμβουλοι θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στα όσα απασχολούν τους επιχειρηματίες της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και δεν τους αφήνουν να κοιμηθούν τα βράδια
 • Πώς κατάφεραν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας; Καλές πρακτικές και πρακτικές εφαρμογές σχετικά με την άσκηση διοίκησης και του τρόπου επικοινωνίας προς τα διευθυντικά στελέχη και τους επιχειρηματίες για αποτελεσματική επικοινωνία και ηγεσία κατά την περίοδος της κρίσης του Covid-19
 • H σημασία των Soft Skills στο μάρκετινγκ. Στον τομέα του μάρκετινγκ καταλυτικό ρόλο παίζουν η επικοινωνία, η ευελιξία, η καινοτομία, η ομαδική εργασία, η πειστικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, οι ικανότητες διαχείρισης αλλαγών, ανάληψης ρίσκου και άλλες σχετικές δεξιότητες που μπορούν να καθορίσουν μια επιτυχημένη προσέγγιση μάρκετινγκ μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού
 • Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα τα οποία κρίνονται σημαντικά λόγω της ανάγκης για ταχύτητα και μεγάλο όγκο δεδομένων, τήλε-εργασία, συνδεσιμότητα και online εργαλεία παραγωγικότητας
 • Σωστή διαχείριση χρηματοοικονομικών και εξασφάλιση χρηματοδότησης. Με ποια κριτήρια παραχωρούν χρήματα οι τραπεζικοί οργανισμοί; Ποια σχέση πρέπει να αναπτύξει η επιχείρηση με τον τραπεζικό οργανισμό που θα πρέπει να θεωρείται στενός συνεργάτης; Πρακτικές εισηγήσεις για διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων ρευστότητας και διαχείρισης χρέους.
 • Ανάπτυξη και διαδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων δια μέσου γενεών. Σωστές πρακτικές διοίκησης οικογενειακών επιχειρήσεων, προγραμματισμός για σωστή διαδοχή στην επόμενη γενιά, πρακτικές εισηγήσεις για διαχείριση οικογενειακών κρίσεων
 • Χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποια είναι τα προγράμματα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι επιχειρηματίες της περιοχής; Συμβουλές για τους τρόπους εξεύρεσης προγραμμάτων χρηματοδότησης και πρακτικά παραδείγματα από επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από τα προγράμματα χρηματοδότησης.
   
 • Big is nice but small is beautiful: Πρακτικές εισηγήσεις και προτάσεις για το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να καταστούν κερδοφόρες μέσα από την Έρευνα και Ανάπτυξη, παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ή ακόμη και μέσω της χρήσης καινοτομιών στην διεκπεραίωση εργασιών.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της επαρχίας Λάρνακας και της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου

Πληροφορίες

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, 15.00

Ξενοδοχείο Adams, Αγία Νάπα

Δωρεάν συμμετοχή, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Οργανωτής: ΙΜΗ

Partners: Epic, Ελληνική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Χορηγοί Επικοινωνίας: REPORTER, περιοδικό ΙN Business, περιοδικό GOLD

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας