Μεγάλη έρευνα για ΜμΕ από ΙΜΗ και IMR

InBusinessNews  10/08/2021 12:25
Μεγάλη έρευνα για ΜμΕ από ΙΜΗ και IMR

Μεγάλη έρευνα για ΜμΕ από ΙΜΗ και IMR

InBusinessNews  10/08/2021 12:25

Μεγάλη έρευνα ανάμεσα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Κύπρου διεξάγουν ΙΜΗ και IMR στο πλαίσιο του έργου «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο», ενός project της ΙΜΗ που στηρίζουν EPIC, Ελληνική Τράπεζα και Πανεπιστήμιο UClan. Η έρευνα που πραγματοποιείται από τον Ιούνιο 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2021 έχει Παγκύπρια κάλυψη με δείγμα πέραν των 1.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τους τρόπους ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κύπρου, καθώς και τις νέες αγορές όπου μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Παράλληλα, θα καταγράψει τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τον ανταγωνισμό και την αβεβαιότητα που επικρατεί ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η έρευνα θα αξιολογήσει το έμψυχο υλικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικότερα το σύστημα αμοιβών, τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων, τη διατήρηση ανθρώπινων πόρων, το σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

Υπό το μικροσκόπιο τίθεται και το σύστημα διακυβέρνησης που υιοθετούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δίλημμα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των κυπριακών ΜμΕ, καθώς ως οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχει ο προβληματισμός ως προς την ανάληψη της ηγεσίας από την επόμενη γενιά. Επίσης, θα αξιολογηθεί το εργασιακό περιβάλλον, το σύστημα αξιών και οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας συμπληρώνοντας έτσι το τρίπτυχο της εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα τεχνολογία και καινοτομία, η έρευνα θα καταδείξει σε ποιο βαθμό οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσαρμόζονται στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, επενδύουν στην ψηφιακή τους μεταμόρφωση ή κατά πόσον είναι πρόθυμες να αξιοποιήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Για την εύρυθμη λειτουργία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν συγκεκριμένες οργανωτικές δομές, καταμερισμό αρμοδιοτήτων, τεχνικές μάρκετινγκ και πωλήσεων. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται σε αυτά τα δεδομένα οι κυπριακές  ΜμΕ θα αναλύσει η έρευνα, ενώ πέραν των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετούν πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Οργάνωση, τεχνικές, πολιτικές και υιοθέτηση ψηφιακής τεχνολογίας απαιτούν και την αρμόζουσα χρηματοοικονομική διαχείριση. Η έρευνα μελετά το βαθμό στον οποίον οι κυπριακές ΜμΕ επιλέγουν να επαναεπενδύσουν τα κέρδη τους για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας