Μισιαούλη - Καβάζογλου: Προκηρύχθηκε η προσφορά για την Πλατεία

InBusinessNews  06/12/2018 08:05
Μισιαούλη - Καβάζογλου: Προκηρύχθηκε η προσφορά για την Πλατεία

Μισιαούλη - Καβάζογλου: Προκηρύχθηκε η προσφορά για την Πλατεία

InBusinessNews  06/12/2018 08:05

Προσφορά για την εκτέλεση του έργου Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβάζογλου (Αναγέννηση), στη Λεμεσό, προκήρυξε ο Δήμος Λεμεσού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

RELATED ARTICLES


Η αξία της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί εντός έξι μηνών από την υπογραφή της, εκτιμάται στα €520,000.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Εθνικά Ταμεία, το Δημοτικό Ταμείο της Λεμεσού, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται από το Δημοτικό Ταμείο. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου του 2019, στις 12:00.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο ανάπλασης της οδού Μισιαούλη - Καβάζογλου θα εκτελεστεί τμηματικά σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις διάρκειας περίπου έξι μηνών η κάθε μία. 

Επομένως, η ανάπλαση της οδού Μισιαούλη - Καβάζογλου, η οποία άρχισε τον Νοέμβριο του 2018, θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας