Eurobank: Η εξωστρεφής αναπτυξιακή στρατηγική, η παρουσία σε πέντε χώρες και το προφίλ των θυγατρικών

Αντίστροφα για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας μετρά η Eurobank, με την λήψη των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων που απομένουν να αναμένονται εντός του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ανεβάζοντας έτσι την συμμετοχή της στο 55,3%.

Η κίνηση της Eurobank να ενισχύσει την παρουσία της στο νησί μας, όπου ως γνωστό ήδη δραστηριοποιείται από το 2007 μέσω της Eurobank Κύπρου, αποτελεί μέρος του ευρύτερου εξωστρεφούς και αναπτυξιακού οράματος του ομίλου για ενδυνάμωση του βαθμού διεθνοποίησής του, με την επιτυχία της στρατηγικής επέκτασής της στο εξωτερικό(σ.σ. εκτός Ελλάδας) να πιστοποιείται και από τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα.

Ενδεικτικό συναφώς, είναι το γεγονός ότι βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, το 37% των καθαρών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με διακριτή συμβολή των θυγατρικών στην Κύπρο και στη Βουλγαρία.

Διατηρώντας ισχυρό διεθνή χαρακτήρα που του επιτρέπει, από ανταγωνιστική θέση πλέον, την αξιοποίηση ευκαιριών και την αναπτυξιακή προοπτική, ο όμιλος έχει ως στρατηγική την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα σε Βουλγαρία και Κύπρο, με την χώρα μας να αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο ως ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για επιχειρήσεις προερχόμενες από τη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

Επισημαίνεται πως η Eurobank ήταν η μόνη συστημική ελληνική τράπεζα που εν μέσω της πολυετούς οικονομικής/τραπεζικής κρίσης που έπληξε (και) την Ελλάδα, κατάφερε να διατηρήσει αξιόλογη διεθνή παρουσία, θέτοντας έτσι σήμερα ως στόχο- ως μια τράπεζα με ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων-, την αύξηση των κερδών σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, όπου οι εργασίες εκτός Ελλάδος θα συνεισφέρουν περίπου 50% στα οργανικά λειτουργικά κέρδη του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέραν της αύξησης της συμμετοχής της στην Ελληνική Τράπεζα, όπου σήμερα βρίσκεται με 29,2%, η Eurobank προχώρησε πριν από περίπου ένα χρόνο σε ενδυνάμωση της θυγατρικής της στη Βουλγαρία, Postbank, με την εξαγορά της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria. Κίνηση και αυτή, ενδεικτική του εξωστρεφούς αναπτυξιακού προσανατολισμού του ομίλου.

Ο όμιλος, η Eurobank Α.Ε. και οι θυγατρικές της

Ο όμιλος Eurobank, αποτελείται από την Eurobank Α.Ε. και τις θυγατρικές της, και δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες.

EUROBANK HOLDINGS

Πατώντας σε στέρεο έδαφος, θεμελιώδη χαρακτηριστικά της παρουσίας της Eurobank εκτός Ελλάδας αποτελούν:

Πρώτο: Ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός με στοχευμένη προσέγγιση ανά τομέα δραστηριότητας και διαχείριση βασισμένη στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Δεύτερο: Οι επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και να βελτιώνει συνεχώς το επιχειρηματικό και λειτουργικό της μοντέλο.

Τρίτο: Η αναπτυξιακή προοπτική και η δυναμική της αυξανόμενης οργανικής κερδοφορίας.

  • Η Eurobank Κύπρου
EUROBANK ΚΥΠΡΟΥ

Η Eurobank Cyprus Ltd ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2007. Με υγιή κερδοφορία και με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, λειτουργεί σήμερα ένα δίκτυο οκτώ τραπεζικών κέντρων σε όλες τις κύριες πόλεις της Κύπρου.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο

Το επιχειρηματικό της μοντέλο τη διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές της, καθώς προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις βασισμένες στις ανάγκες των πελατών της. Η τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στο Wholesale Banking και πιο συγκεκριμένα στους ακόλουθους πέντε βασικούς πυλώνες:

▪ Corporate Banking

▪ Wealth Management

▪ International Business Banking

▪ Global Markets

▪ Affluent banking

EUROBANK ΚΥΠΡΟΣ

Οικονομικά αποτελέσματα 2023:

▪ Καθαρά Κέρδη μετά φόρων(1) €199,4εκ., +90% έναντι του 2022.

▪ Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) και το δείκτη κοινών μετοχών (CET1) στο 34,1%.

▪ Σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, με το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 38%.

▪ Πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου με το δείκτη των NPEs στο 2,5%.

▪ Αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους με το δείκτη κόστους προς έσοδα στο 18,3%.

Η στρατηγική…

▪ Ψηφιακός μετασχηματισμός: Τον Απρίλιο του 2023, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της εγκατάστασης του νέου τραπεζικού συστήματος, οδηγώντας στην ενδυνάμωση της λειτουργικότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη στο νέο ψηφιακό κόσμο.

Επέκταση σε νέες αγορές (Ινδία, Ισραήλ, Μέση Ανατολή), με στόχο να διευρύνει την εμβέλειά της, να αυξήσει την πελατειακή της βάση και τις ευκαιρίες για σταυροειδής πωλήσεις, να ενισχύσει την κερδοφορία της και την οργανική της ανάπτυξη σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόσμο.

▪ Wealth Management & Capital Markets: Κατέχοντας ήδη κυρίαρχη θέση στην τοπική αγορά, Best International Private Bank 2023 στην κατηγορία Private Banking (Euromoney Magazine), η τράπεζα κοιτάζει μπροστά και προσαρμόζεται γρήγορα, επενδύοντας στην καινοτομία και επεκτείνοντας τις ήδη εδραιωμένες σχέσεις εμπιστοσύνης, μέσα από ένα πλήρες φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων, διευκολύνοντας παράλληλα τις συναλλαγές σε παγκόσμιες αγορές στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Corporate Banking: Η τράπεζα συνεχίσει να αναπτύσσεται αξιοποιώντας ευκαιρίες και νέους κλάδους, αναζητώντας παράλληλα νέα και πιο αποτελεσματικά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών.

▪ International Business Banking (IBB) και Affluent Banking: Η τράπεζα επενδύει στην εξατομικευμένη και υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με τη διαρκώς εξελισσόμενη ψηφιακή προσφορά της.

  • Βουλγαρία-Eurobank Bulgaria AD (Postbank)
EUROBANK ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Postbank προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, και είναι η μοναδική ελληνικών συμφερόντων τράπεζα που δραστηριοποιείται πλέον στη χώρα.

Κατέχει ηγετική θέση στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία, με βάση το ενεργητικό της, με ισχυρό εγχώριο brand name. Εκτός από την οργανική ανάπτυξη, η Postbank έχει ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τα τελευταία χρόνια και μέσω επιτυχημένων εξαγορών:

▪ Τον Μάρτιο του 2016 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου των δραστηριοτήτων του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank.

▪ Τον Νοέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκε η νομική και λειτουργική συγχώνευση με τη Piraeus Bank Bulgaria AD, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τη θέση της στη τοπική τραπεζική αγορά.

▪ Τον Μάιο του 2023 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στη λιανική τραπεζική της Βουλγαρίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων, δεδομένης της πελατειακής βάσης της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria (300χιλ. πελάτες).

Οικονομικά αποτελέσματα 2023

▪ Καθαρά Κέρδη μετά φόρων (1) €189εκ., >+97,4% έναντι του 2022.

▪ Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD ) στο 19,0%.

▪ Πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου με το δείκτη των NPEs στο 2,5%.

▪ Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 40,9%.

Η στρατηγική…

▪ Προστασία των μεριδίων αγοράς με καινοτόμα προϊόντα, αποτελεσματικές επενδύσεις και προωθητικές ενέργειες και καλά ανεπτυγμένα κανάλια πωλήσεων.

▪ Συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός των λειτουργιών της τράπεζας καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών της με στόχο την αποτελεσματικότητα και τη βέλτιστη εμπειρία του πελάτη.

▪ Στρατηγική συνεργασία με ταμεία εγγυήσεων και προγραμμάτων (EIF, BDB, FoF κ.λπ.).

▪ Επενδύσεις σε ψηφιακά κανάλιa (ebanking και mobile banking).

  • Eurobank Private Bank Luxembourg

EUROBANK ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Η Eurobank Private Bank Luxembourg SA ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο το 1986, και διαθέτει υποκατάστημα στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Η τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες Private Banking, Investment Fund Services και επιλεγμένες υπηρεσίες τραπεζικής επιχειρήσεων.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και με άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, η τράπεζα ακολουθεί ένα στοχευμένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οικονομικά αποτελέσματα 2023:

▪ Καθαρά Κέρδη μετά φόρων (1) €25,1εκ.

▪ Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 24,3%.

▪ Σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, με το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 35,0%.

▪ Άριστη ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου με μηδενικά μη εξυπηρετούμενων δάνεια.

▪ Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 46,9.

Η στρατηγική…

▪ Ψηφιακός μετασχηματισμός: Θα υποστηρίζεται τεχνολογικά από τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης περιουσίας, η οποία λειτουργεί ήδη στην Κύπρο και αναμένεται σύντομα να τεθεί σε λειτουργία και στο Λουξεμβούργο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα ενισχύσει σημαντικά τη στρατηγική θέση της τράπεζας όσον αφορά στην λειτουργική αποτελεσματικότητα και τα ψηφιακά κανάλια και υπηρεσίες, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία των πελατών.

▪ Διείσδυση σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος Eurobank, καθώς και άνοιγμα σε νέες αγορές.

▪ Η δραστηριοποίηση της τράπεζας στο Λουξεμβούργο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το μοντέλο «Νέας Γενιάς» Private Banking, συνιστούν ένα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης με τεράστιες προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

▪ Η παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη διεύρυνση του πελατολογίου.

▪ Η ολιστική φιλοσοφία διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του πελάτη, η οποία χαρακτηρίζει το μοντέλο «Νέας Γενιάς» Private Banking, προσφέρει καινοτόμες εξατομικευμένες λύσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη ανεξάρτητα από τη χώρα όπου διατηρούνται τα επενδυτικά κεφάλαια.

Δειτε Επισης

Οι μέτοχοι της Ελληνικής που πρέπει να πείσει για την δημόσια πρότασή της η Eurobank
Πήρε θέση για την δημόσια πρόταση της Eurobank το Δ.Σ. της Ελληνικής-Η γνώμη που εξέδωσε
H Ελληνική Τράπεζα προάγει τη βιωσιμότητα με πρωτοποριακά «πράσινα» προϊόντα
Goldman Sachs: Τα καυτά ζητήματα που θα καθορίσουν τις επιλογές της ΕΚΤ
Βλέπει θετικά τον τομέα των ηλεκτρονικών ιδρυμάτων πληρωμών η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
Διπλή αναβάθμιση από Moody's για Τράπεζα Κύπρου-Ανέκτησε την αξιολόγηση Baa1 μετά από 13 χρόνια
DBRS: Παρακολουθεί τις εξελίξεις για την δημόσια πρόταση της Eurobank για την Ελληνική-Οι εκτιμήσεις του οίκου
Η πορεία εκκαθάρισης της Λαϊκής... Ρευστοποιούνται οι μετοχές που κατέχει στην Τρ. Κύπρου-Η αναμενόμενη είσπραξη
ΜακΚόλ (ΕΚΤ): Καμπανάκι για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα
Άνοιξε τις πύλες του το νέο κατάστημα της AstroBank στο Δάλι-Tο 15ο στο παγκύπριο δίκτυο της τράπεζας