Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Β. Ζερταλής: Το headquartering συστατικό στοιχείο της οικονομίας μας

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί διεθνώς λόγω των διαδοχικών κρίσεων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας και απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου, διαμηνύει ο CEO της Prospectacy, Βασίλης Ζερταλής. 

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, o κ. Ζερταλής τονίζει συναφώς πως με την ευελιξία και την εξ αποστάσεως εργασία να αποκτούν πλέον κεντρικό ρόλο στην αγορά εργασίας, το headquartering και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων δεν αποτελούν απλώς πρόσθετα πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας μας, αλλά συστατικά της στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την αειφόρο ανάπτυξή της.

Όπως επισημαίνει ο CEO της Prospectacy, «οφείλουμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις υποδομές της χώρας για να προσελκύσουμε περισσότερες καινοτόμες εταιρείες και καταξιωμένους επαγγελματίες, ενισχύοντας παράλληλα την προσβασιμότητα της Κύπρου σε καινούργιες ευρωπαϊκές και περιφερειακές αγορές».

Ακολουθεί πιο κάτω η συνέντευξη του κ. Ζερταλή:

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι η Κύπρος προσελκύει όλο και περισσότερες εταιρείες που θέλουν εδώ τα κεντρικά τους γραφεία. Τι σημαίνει αυτό για την Κύπρο και για τον τομέα που εκπροσωπείτε;

Είναι γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Κύπρου είναι η καθιέρωσή της τα τελευταία χρόνια ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κέντρου. Η δημιουργία έδρας στην Κύπρο από αριθμό ξένων εταιρειών έφερε στη χώρα μας σημαντική τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα συνέβαλε στο άνοιγμα χιλιάδων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία εν μέσω διαδοχικών κρίσεων.

Διαβάστε ακόμα: 

Ήδη, μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία στην Κύπρο, ενός περιφερειακού hub μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, o οικονομικός αντίκτυπος από την παρουσία διεθνών εταιρειών τεχνολογίας στη χώρα μας, όπως είναι οι Wargaming, Apella Games Ltd, Nexters, Easybrain, 3CX και άλλοι, ανήλθε στο €1.5 δισ. κατά το 2020, με τα οφέλη να διαχέονται οριζόντια σε ολόκληρη την οικονομία, όπως οι τομείς των επαγγελματικών υπηρεσιών, των ακινήτων, της εκπαίδευσης, της υγείας και της ψυχαγωγίας, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα του κράτους.

Επαναπροσδιορισμός του αναπτυξιακού μοντέλου

Μπορεί η Κύπρος να αναδυθεί του ανταγωνισμού από άλλες γειτονικές και ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις;

Πολλές εταιρείες προτιμούν την Κύπρο για να εγκαταστήσουν την έδρα τους, γιατί συγκεντρώνει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι μεγαλύτερων χωρών, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα της ως χρηματοοικονομικό κέντρο, αλλά και ως προορισμού προσέλκυσης ταλέντου και κεφαλαίων.

Πρωτίστως, η χώρα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας που διευρύνεται συνεχώς, καθώς και ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς. Παράλληλα, παρέχει υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η γεωγραφική της θέση, λειτουργώντας ως περιφερειακό κέντρο με πρόσβαση σε ανεπτυγμένες αγορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, κατά γενική ομολογία η Κύπρος προσφέρει υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ε.Ε., ήπιες καιρικές συνθήκες και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί διεθνώς λόγω των διαδοχικών κρίσεων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας και απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στην προβολή της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η έρευνα, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, ο αθλητισμός και η πολιτιστική βιομηχανία. Η άντληση τεχνογνωσίας και κεφαλαίων σε διαφορετικούς κλάδους, θα οδηγήσει στη μεγέθυνση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για τον ντόπιο πληθυσμό.

Με την ευελιξία και την εξ αποστάσεως εργασία να αποκτούν πλέον κεντρικό ρόλο στην αγορά εργασίας, το headquartering και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων δεν αποτελούν απλά πρόσθετα πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας μας, αλλά συστατικά της στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την αειφόρο ανάπτυξή της.

Με την κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, πώς μπορεί κατά τη γνώμη σας να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην προσέλκυση ξένων εταιρειών;

Το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, ενώ αναμένεται ότι θα συμβάλει και στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Ιδιαίτερα, το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διαδικασιών μετεγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων, στην επέκταση των φορολογικών κινήτρων που προσφέρονται για ξένες επιχειρήσεις, καθώς και στην παροχή αδειών απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες που εργάζονται σε διεθνείς εταιρείες.

Την ίδια στιγμή, εστιάζει σε έναν τομέα που αναδεικνύεται ως σημαντικός πυλώνας της οικονομίας μας, αυτόν της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας, και θα προσελκύσει ερευνητές, φοιτητές και πόρους από το εξωτερικό, συνδέοντας παράλληλα, με αποτελεσματικό τρόπο, την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Η ενίσχυση της αγοράς εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό συνεπάγεται και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο.

Οφείλουμε να κτίσουμε πάνω σε αυτή την προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει, ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις υποδομές της χώρας για να προσελκύσουμε περισσότερες καινοτόμες εταιρείες και καταξιωμένους επαγγελματίες, ενισχύοντας παράλληλα την προσβασιμότητα της Κύπρου σε καινούργιες ευρωπαϊκές και περιφερειακές αγορές.

Υπηρεσίες και τεχνολογία

Τι είναι αυτό που ζητούν οι εταιρείες από τους πάροχους επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο;

Πέραν των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, όπως τις έχουμε περιγράψει προηγουμένως, πολλές εταιρείες ζητούν βοήθεια στην αναζήτηση επαγγελματικής στέγης, καθώς και νομική καθοδήγηση για την εγκατάσταση τους στην Κύπρο ή για τη μεταφορά του προσωπικού τους στη χώρα και επεξήγηση διαδικασιών. Ο δικός μας ρόλος είναι να διευκολύνουμε εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν έδρα στην Κύπρο, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες.

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών και προς τα πού κινούνται τα πράγματα;

Η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο τομέα των υπηρεσιών κυρίως επειδή διασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά εξοικονομείται και χρόνος. Επιτρέπει να διενεργείται αμέσως η διαδικασία δέουσας επιμέλειας αναφορικά με τον πελάτη μέσω εξειδικευμένων οίκων και να ελέγχεται η προέλευση χρημάτων.

Η τεχνολογία προσφέρει επίσης λύσεις στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες τροφοδοτούνται από τη δυνατότητα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι η ικανότητά της να ‘κοσκινίζει’ μεγάλους όγκους δεδομένων. Ό,τι θα έπαιρνε συνήθως εβδομάδες ή ακόμη και οι μήνες, μπορεί τώρα να γίνει σε λίγες μέρες ή και ώρες.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συγκεντρώνουν μαζί με τις πληροφορίες για τους πελάτες, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να καθορίσουν πού μπορούν να διανεμηθούν τα χρήματα των πελατών ή σε ποια προϊόντα θα πρέπει να επενδύσουν. Αυτό επιτρέπει στον διαχειριστή να προσφέρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη τάχιστα.

Η δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων με ευκολία, επιτρέπει την παρακολούθηση κάθε πτυχής της εργασίας και τη γρήγορη διόρθωση λαθών και απαλλάσσει τους διαχειριστές από επαναλαμβανόμενες και πολύπλοκες εργασίες, ενώ τους επιτρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για εσάς, αλλά και την Prospectacy;

Στόχος της Prospectacy είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως οργανισμός, εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες των πελατών και συνεργατών της. Η προσπάθειά μας είναι να δημιουργούμε αξία μέσα από τη δραστηριότητά μας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας οικονομικής ευημερίας και κατ’ επέκταση στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Δειτε Επισης

Πνευματικά Δικαιώματα: Τα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές
DHD Insurance: Ενημερωτική ημερίδα για την αξιολόγηση κινδύνων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις
Αμοιβές καλλιτεχνών: Έτοιμα τα μαγαζιά να συνεργαστούν-Ποιες οι κόκκινες γραμμές
Όλα όσα έγιναν στα 2α Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής (photos)
Πνευματικά δικαιωμάτα: Oι συμφωνίες, οι διαφωνίες και ο κομβικός ρόλος μιας απούσας Βουλής
Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου: Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων βασικό κομμάτι της βιομηχανίας
Μ. Παναγίδης: Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι συνυφασμένη με το επιχειρείν
Το ARIS A Really Inspiring Space υποδέχεται την XM ως χορηγός
Ε. Σταματούδη: Σημαντικές οι αμοιβαίες υποχωρήσεις στο ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η DP World προωθεί έμπρακτα την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών