Γιώργος Βούβακος: Τομή στα ιατρικά απόβλητα

InBusinessNews  16/09/2020 07:30
Γιώργος Βούβακος: Τομή στα ιατρικά απόβλητα

Γιώργος Βούβακος: Τομή στα ιατρικά απόβλητα

InBusinessNews  16/09/2020 07:30
O εντοπισμός του κενού που υπήρχε στην Κύπρο όσον αφορά την διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, οδήγησε τον Γιώργο Βούβακο να ιδρύσει την MedWaste, η οποία εξειδικεύεται ακριβώς στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία τους. Στόχος του ιδίου, αλλά και της εταιρείας, είναι η πιστή εφαρμογή ορθότερων πρακτικών και πιο ενδεδειγμένων περιβαλλοντικά λύσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων, με στόχο την επίτευξη ενός υγιούς μέλλοντος για όλους.

RELATED ARTICLES


 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία μας, MedWaste, ξεκίνησε την λειτουργία της το 2016, εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή Τσερίου και εξειδικεύεται στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Η ιδέα για την ίδρυσή της, προήλθε από τον εντοπισμό του κενού που υπήρχε στη βιομηχανία των ιατρικών αποβλήτων στο νησί μας. Φιλοσοφία της εταιρείας μας, είναι ο περιορισμός ή και εξαφάνιση της παράνομης και λανθασμένης διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, αφού η ορθή συλλογή, μεταφορά και καταστροφή των μολυσματικών φορτίων, είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της εξάπλωσης μικροβίων. Έχοντας αυτά υπόψη, προνοούμε για την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
Βασική προτεραιότητά μας στην MedWaste, είναι η ανάπτυξη και περαιτέρω ενδυνάμωση της μονάδας με νέες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας. Στα σχέδια της εταιρείας μας περιλαμβάνεται η επέκταση σε νέες αγορές γειτονικών χωρών, όπως είναι ο Λίβανος και η Λιβύη, ώστε να μετατραπεί το νησί μας σε κυκλικό κόμβο της ανατολικής Μεσογείου για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων. Αυτό είναι εφικτό, εφόσον η λειτουργία μεγάλου αποτεφρωτήρα στο νησί μας, μας καθιστά ικανούς ακόμη και για εισαγωγή και καταστροφή φαρμάκων. Την ίδια ώρα, στοχεύουμε στην θέσπιση και τήρηση κανονισμών και νομοθεσιών που αφορούν την όλη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από τους επαγγελματίες του τομέα, αλλά και από τους πολίτες.
 
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Προσωπικά με ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό η παιδεία στην χώρα μας, όπου δυστυχώς διαπιστώνω πως βρίσκεται στη χειρότερή της κατάσταση. Είναι σημαντικό και εξαιρετικά χρήσιμο, τα νέα παιδιά να μαθαίνουν στα σχολεία τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργούν και ν’ αξιοποιούν τα ταλέντα τους στο μέγιστο. Οι νέοι μας οφείλουν στον εαυτό τους να σπουδάσουν αυτό που τους ταιριάζει, αλλά και να αφουγκραστούν τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, εάν θέλουν να παραμείνουν ενεργοί πολίτες της. Τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, συνεργάζομαι με ανθρώπους με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και δείκτη νοημοσύνης, κάτι που μας βοηθά στην εξέλιξη, γιατί τέτοιοι άνθρωποι μας φέρνουν συνεχώς καινοτόμες ιδέες. Φυσικά, στη σύγχρονη πραγματικότητα της Κύπρου, πολλά είναι τα νέα παιδιά με εξαιρετικά προσόντα που δεν εργάζονται, δυστυχώς, στο βασικό αντικείμενο των σπουδών τους. Κάποτε βέβαια ο καθένας θα πάρει τον δρόμο που θέλει, που πρέπει να ακολουθήσει για να είναι και αποδοτικός, αλλά και για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προκλήσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε, όμως, με καθαρό μυαλό και συγκέντρωση στον στόχο μας μπορούμε να τις υπερβούμε.
 
BUSINESS ETHICS
Στη MedWaste, κάθε δράση που αναλαμβάνουμε κινείται με γνώμονα τις επιταγές της κοινωνικής και ηθικής ευθύνης για την επίτευξη ενός υγιούς μέλλοντος για όλους. Ως αυτοσκοπό μας θέτουμε την πιστή εφαρμογή των ορθότερων, βέλτιστων πρακτικών και πιο ενδεδειγμένων περιβαλλοντικά λύσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων, που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων. Άλλωστε, σε αυτό συνίσταται και η ταυτότητα της αποστολής και των υπηρεσιών μας.
 
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει επηρεάσει τη λειτουργία της δικής μας εταιρείας. Απεναντίας, μας βρήκε έτοιμους να αντιμετωπίσουμε την σχετική πρόκληση με ευκολία, γιατί τα μέτρα τα οποία τηρούσαμε και τηρούμε εξυπηρετούν την διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, που μερικές φορές μπορεί να είναι σοβαρότερης μορφής από τον κορωνοϊό. Η κρίση αυτή φανέρωσε και κάποιες αμέλειες που αφορούσαν στην εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς κάποιοι γιατροί αμελούσαν να υπογράψουν σύμβαση διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια κοινή προσπάθεια από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τον Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να σταματήσει αυτή η παρανομία και, κατ’ επέκταση, επικίνδυνη αμέλεια. Η κυπριακή οικονομία θα δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό προς το τέλος του χρόνου, και εκεί είναι που οι διάφοροι θεσμοί του κράτους θα πρέπει να σταθούν τροχοπέδη στην κατάρρευσή της.
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Στην Κύπρο, θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε ονόματα επιχειρηματιών. Όσο για το εξωτερικό, ο επιχειρηματίας που με εμπνέει είναι ο Elon Musk. Πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο οποίος με εμπνέει με την πρωτοποριακή εφευρετικότητά του, αλλά και τον μοναδικό τρόπο σκέψης του.
 
BΙΒΛΙΟ - ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Aν πρέπει να επιλέξω το καλύτερο Business/Management βιβλίο που έχω διαβάσει, αυτό είναι το «The Halo Effect», του Phil Rosenzweig.
Πίσω στην αρχή της σελίδας