Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση του e-learning στο Δημόσιο

Τον κεντρικό φορέα για διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής μάθησης στη δημόσια υπηρεσία αποτελεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), μέσω της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ). Στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων της, η ΚΑΔΔ συμβάλλει και στην υλοποίηση εκσυγχρονιστικών, βελτιωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων μέσω της υλοποίησης μαθησιακών παρεμβάσεων.

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητές της κατά τη διάρκεια Ημερίδας με τίτλο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο νέο περιβάλλον της Δημόσιας Υπηρεσίας», ο Φίλιππος Φιλίππου, Λειτουργός Επιμόρφωσης. Παρουσιάζοντας το Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης πως στις προτεραιότητές αυτές συγκαταλέγονται και οι Μαθησιακές Δραστηριότητες για εφαρμογή διοικητικών αλλαγών στη δημόσια υπηρεσία. Γεγονός που θα επιτευχθεί με τη βοήθεια συγχρηματοδοτούμενου έργου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, εκπαιδεύσεις στη διαχείριση έργων, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση της μάθησης, ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) με 26 νέα ηλεκτρονικά μαθήματα, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, το περιεχόμενο των οποίων αντικατοπτρίζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός σύγχρονου δημόσιου οργανισμού.

Είπε επίσης, ότι στα πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε και το Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης με στόχο την ενίσχυση της αποκεντρωμένης διαχείρισης της μάθησης στο δημόσιο τομέα αλλά και τη διάγνωση αναγκών από τους ίδιους τους δημόσιους οργανισμούς (μέσω των Πυρήνων Μάθησης), στη βάση των στρατηγικών τους στόχων, με τη βοήθεια συγκεκριμένης ενιαίας μεθοδολογίας.

Δειτε Επισης

Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Δικαιώνει Cyta και ΑΗΚ για τους έξυπνους μετρητές το Εφετείο-Δεν υπήρξε έκδηλη παρανομία
Η Μαρίνα Χατζημανώλη τέλεσε τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
Επανέρχονται σταδιακά τα συστήματα της Cyta που επηρεάστηκαν από βλάβη της Crowdstrike
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διοικητικό πρόστιμο €200.000 στην IC Markets (EU)
Χορήγηση υποτροφιών από το Enavsma Foundation
Πώς επηρεάζει τη Cyta η βλάβη στα συστήματα της Microsoft-Η ανακοίνωση της Αρχής
Η αποστολή του Lidl Kids Team Κύπρου στο Μόναχο που χάρισε θέαμα και εμπειρίες ζωής