Η κατάταξη των γενεών στο χώρο εργασίας (Video)

InBusinessNews  05/10/2019 08:21
Η κατάταξη των γενεών στο χώρο εργασίας (Video)

Η κατάταξη των γενεών στο χώρο εργασίας (Video)

InBusinessNews  05/10/2019 08:21
Σε έρευνα που έγινε σε 1200 εργαζόμενους της γενιάς των Baby Boomers, Gen X και Millennial, καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά των γενεών στο χώρο εργασίας.

RELATED ARTICLES


 


Φαίνεται ότι οι Baby Boomers  (57-74 ετών) χαρακτηρίζονται από παραγωγικότητα, εργασιακή αφοσίωση και ομαδικό πνεύμα. Όσον αφορά τα άτομα που ανήκουν στη γενιά Gen X (45-56 ετών), έχουν άριστες διοικητικές ικανότητες, είναι παραγωγοί εισοδήματος και ικανοί στο να επιλύουν προβλήματα. Τέλος, αυτό που χαρακτηρίζει την γενιά των millennials (25-45 ετών) είναι οι εξαιρετικές τεχνολογικές τους γνώσεις, ο ενθουσιασμός και το επιχειρηματικό τους μυαλό.

 

Χορηγοί: PwC, Cyta, Bank of Cyprus, Χορηγοί Επικοινωνίας: Alpha Κύπρου, περιοδικό IN Business, Οργανωτής: ΙΜΗ

Πίσω στην αρχή της σελίδας