Millennial υπόθεση το συμβούλιο του ΧΑΚ

Millennial υπόθεση το συμβούλιο του ΧΑΚ

Millennial υπόθεση το συμβούλιο του ΧΑΚ

Η πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση στο ΧΑΚ διεξήχθη στις 19 Μαρτίου, 1996.  

RELATED ARTICLES


Τομείς, όπως η προσέλκυση επενδύσεων, η χρηματοδότηση επιχειρήσεων η προβολή της διεθνούς εικόνας της οικονομίας, η εταιρική διακυβέρνηση και η διαφάνεια στο επιχειρείν μπορούν να προωθηθούν μέσω του Χρηματιστηριακού θεσμού. 

Το συμβούλιο του ΧΑΚ διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνο για την διοίκηση του Χρηματιστηρίου και για την εφαρμογή της πολιτικής του. Συγκεκριμένα το συμβούλιο επιβλέπει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και διατηρεί την αποκλειστική δικαιοδοσία στην διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τις πρόνοιες νόμων και κανονισμών.

Μέλη του συμβουλίου 7 Millennials. Επιχειρηματίες που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '80 έως και τα τέλη της δεκαετίας του '90.  Αυτοί που εξακολουθούν να επικεντρώνονται στη διασφάλιση της κερδοφορίας των εταιρειών τους και ενδιαφέρονται να βάλουν το δικό τους λιθαράκι τους στην αλλαγή στον κόσμο. 

Το InBusinessNews παρουσιάζει τα Millennial μέλη του συμβουλίου του ΧΑΚ. 

Μαρίνος Χριστοδουλίδης – Πρόεδρος
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1976 και σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι εγκεκριμένος λογιστής (CPA) και μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών (AICPA) καθώς και του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC). Εργάστηκε για 6,5 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αρχικά στο Τμήμα Εισαγωγής Εταιρειών και Συνεχών Υποχρεώσεων και στη συνέχεια ως Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ΧΑΚ, παρέδωσε αλλά και συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια με θέμα την εταιρική διακυβέρνηση.
 
xakchristodoulides


Από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι και σήμερα, ο κ. Χριστοδουλίδης κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Λατομεία  Φαρμακάς. Ο Όμιλος αποτελείται από ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο εταιρειών / επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα, που βρίσκονται στην Κύπρο, στο Ομάν και στο Ιράκ.

Κατά την περίοδο μεταξύ Απριλίου του 2014 και Φεβρουαρίου του 2016 κατείχε την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΠΕ Περιφερειακής Λευκωσίας και ταυτόχρονα διετέλεσε Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου και Κινδύνων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, από τον Ιούνιο του 2015 είναι διορισμένος από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αρχικά ως αντιπρόεδρος μέχρι τον Μάιο του 2018, και στην συνέχεια ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του Οργανισμού.

Φωτεινή Τσιρίδου – Αντιπρόεδρος 
Το 2000 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του City University του Λονδίνου με Άριστα (LLB/First Class Honours). Βραβεύτηκε για την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση τελειόφοιτου Νομικής και για την ψηλότερη  ακαδημαϊκή επίδοση στο τραπεζικό δίκαιο. Το 2001 απέκτησε τον τίτλο του Barrister-at-Law από το Inns of Court School of Law του Λονδίνου ως μέλος του Middle Temple της Αγγλίας, ενώ το 2002 απέκτησε με Άριστα το μεταπτυχιακό της στο Ναυτικό Δίκαιο (LLM/Distinction) από το University College of London (UCL).
 
xaktsirides


Είναι συνέταιρος και σήμερα διοικητικός σύμβουλος στην δικηγορική εταιρεία Κώστας Τσιρίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Η πρακτική της επικεντρώνεται κυρίως στη μαχόμενη δικηγορία, στο τραπεζικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, οικοδομικό δίκαιο και διαιτησίες (construction law and arbitration). Επίσης, ενεργεί ως νομικός σύμβουλος σε εμπορικές συναλλαγές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Από το 2005 είναι μέλος του Εγγεγραμμένου Ινστιτούτου Διαιτητών Αγγλίας (Member of the Chartered Institute of Arbitrators/MCIArb), ενώ από το 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο 2018 διετέλεσε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Επίσης από το 2015 μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής.

Τον Δεκέμβριο 2018 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Σάββας Πολυβίου – Μέλος
Ο Σάββας Πολυβίου είναι διευθύνων σύμβουλος της SPGM Ltd από το 2010. Διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο του Cambridge (BA, MA (Cantab)) και είναι μέλος του ICAEW (FCA) καθώς και του ΣΕΛΚ με πολυετή θητεία σε επιτροπές του συνδέσμου διατελώντας χρέη αντιπροέδρου και μέλους. Στο παρελθόν δούλεψε στo Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Deloitte Κύπρου και της Arthur Andersen στο Cambridge. 
 
xakpolyviouΟ Σάββας Πολυβίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το Νοέμβριο του 2017.

Ανδρέας Μιχαλιάς – Μέλος 
O Ανδρέας Μιχαλιάς εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 7Q Financial Services Ltd και είναι προϊστάμενος του τμήματος λήψης και διαβίβασης εντολών σε χρηματοοικονομικά μέσα, ενώ παράλληλα ηγείται των αναπτυξιακών εργασιών της εταιρείας. 

Διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Ταυτόχρονα, βρίσκεται στην διαδικασία ολοκλήρωσης των εξετάσεων προς απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου CFA ® (Chartered Financial Analyst). 
 
xakmichalias


Κατά την διάρκεια της εικοσαετούς επαγγελματικής του καριέρας, ο κ. Μιχαλιάς εργοδοτήθηκε από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο, στην θέση του διαχειριστή κεφαλαίων. 

διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου από το Νοέμβριο του 2018 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού. 

Ο κ. Μιχαλιάς λατρεύει τον αθλητισμό και είναι προπονητής καλαθοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας στην γενέτειρα του Λακατάμια. Τις ελεύθερες του ώρες τις αφιερώνει στην οικογένεια του και τον 15 ετών σκύλο του.

Χάρις Κυνηγού – Μέλος
Η Χάρις Κυνηγού είναι προϊστάμενη της Υπηρεσίας Private Banking, της Astrobank στην Κύπρο. Άρχισε την καριέρα της στην Αθήνα, σε εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Moneyline Telerate S.A.), ως Διευθυντής Πελατών (Account Executive). Ακολούθως, το 2005 προσλήφθηκε στο τομέα της Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking) στην Τράπεζα Citibank International Plc στη θέση του Relationship Manager του Citigold. Ακολούθως εντάχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή για θέματα Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking / Wealth Management), έχοντας υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ιδιωτών επενδυτών. 
 
xakkinigou


Το 2010 το Τμήμα Διαχείρισης Ιδιωτικής Τραπεζικής (Wealth Management) συνομολόγησε συμφωνία συνεργασίας με την Τράπεζα BNP Baribas Wealth Management S.A. και ακολούθως η κα. Κυνηγού εργοδοτήθηκε από την BNP PARIBAS Suisse, ως Επικεφαλής του γραφείου Διεθνούς Δικτύου της Τράπεζας στη Ζυρίχη, για εξυπηρέτηση Ελλήνων και Κυπρίων πελατών.  Το Φεβρουάριο του 2015, επέστρεψε στην Κύπρο μετά από 19 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, εργοδοτούμενη στην Τράπεζα Πειραιώς, ως Επικεφαλής της Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking) στην Τράπεζα. 

Η Χάρις Κυνηγού κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό και Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και μεταπτυχιακό τίτλο στα χρηματοοικονομικά – οικονομικά (MSc in Financial Economics), από το πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

Από το Νοέμβριο του 2017 είναι μέλος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Γιώργος Χατζηπαύλου – Μέλος 
Ο Γιώργος Π. Χατζηπαύλου, Διευθυντής Συμμόρφωσης της Oneworld Limited, είναι υπεύθυνος για την προώθηση της δεοντολογικής συμπεριφοράς και της συμμόρφωσης με τους κανόνες και κανονισμούς της Εταιρείας. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διατήρηση της κατάλληλης κουλτούρας συμμόρφωσης από το προσωπικό της εταιρείας, την παρακολούθηση των εργασιών της Εταιρείας και την εξασφάλιση της εφαρμογής σχετικών οδηγιών και κανονισμών.

Υπό την ευθύνη είναι ακόμη να αξιολογεί τυχόν υποψίες και ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σχετικά ζητήματα που προκύπτουν και αφορούν υποψίες για εγκλήματα παράνομου χρήματος από υπαλλήλους προς τους πελάτες ή εγκυκλίους που εκδίδει η ρυθμιστική αρχή και επηρεάζουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή θέματα που ενδέχεται να εκθέσουν την εταιρεία σε κίνδυνο κυρώσεων και προστίμων. Ενώ είναι υπεύθυνος έναντι της ρυθμιστικής αρχής και είναι υπεύθυνος για την υποβολή όλων των κανονιστικών εκθέσεων.
 
xakxatzipavlou


Για αρκετά χρόνια ήταν υπεύθυνος για υποθέσεις χαρτοφυλακίου πελατών, κυρίως από τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα εταιρικών σχέσεων και εμπιστοσύνης, ενημερώνοντας τους πελάτες για τη διάρθρωση των διεθνών επιχειρηματικών τους υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της επανεγκατάστασης των οντοτήτων και των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής διαχείρισης του πολυεπιχειρησιακού ταμείου προνοίας, One Life Partners Provident Fund, για τα έτη 2016-2018.

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου είναι εγκεκριμένος λογιστής και κατέχει πτυχίο νομικής από το University of London.  Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία, του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου και της Εταιρείας Εμπιστευματοδόχων και Κτηματομεσιτών.

Διορίστηκε Μέλος του Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου τον Ιανουάριο του 2019.

Δημήτρης Κουτσόφτας  - Μέλος 
Ο Δημήτρης Κουτσόφτας γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά (B.Α.) στο University of Newcastle Upon Tyne και είναι μέλος του ICAEW (ACA).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2005 στην Deloitte στη Λευκωσία και μετέπειτά Λεμεσό. Επικεντρώθηκε στους ελέγχους εισηγμένων εταιρειών, καθώς και κυπριακών επενδυτικών εταιρειών. Από το 2012, είναι διευθύνων σύμβουλος σε ελεγκτικό γραφείο στο Παραλίμνι.
 
xakkoutsoftas


Παράλληλα είναι καθηγητής στο UCLAN UNIVERSITY CYPRUS, και στο Institute of Professional Studies Uclan Cyprus. 
Ο κ. Κουτσόφτας διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2018
Πίσω στην αρχή της σελίδας