Οι 70 ταινίες που απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση τους στην Κύπρο (Λίστα)

Οι 70 ταινίες που απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση τους στην Κύπρο (Λίστα)

Οι 70 ταινίες που απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση τους στην Κύπρο (Λίστα)

Κατάλογο 70 κινηματογραφικών ταινιών των οποίων απαγορεύεται η εμπορική τους εκμετάλλευση στην Κύπρου στη βάση του περί προστασίας της εμπορικής εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών νόμου δημοσιοποίησε σήμερα η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει γνωστοποιείται ότι για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών, που υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο κάτω ετήσιου καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει να τυγχάνει εμπορικής εκμετάλλευσης με τη μορφή πώλησης ή ενοικίασής του για ιδιωτική χρήση του κοινού, και ειδικά με τη μορφή μαγνητοταινιών ή μαγνητοδίσκων ή ακτινοδίσκων ή ψηφιακών βιντεοδίσκων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κινηματογραφικά έργα: 
 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο που περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο διαγράφεται από αυτόν μετά από πάροδο πέντε μηνών από την ημέρα της πρώτης προβολής του στη Δημοκρατία, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας