Κατά παρέκκλιση και στο Υπουργικό τα δύο νέα malls στη Λεμεσό-Το κυκλοφοριακό χάος και οι νέοι κυκλικοί κόμβοι

Χρονοβόρα υπόθεση εκτιμάται ότι θα είναι η διαδικασία εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων για τα δύο νέα εμπορικά κέντρα της Λεμεσού, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις σε παρόμοια χρονική περίοδο.

Ίσως να είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της διαδικασίας αδειοδότησης αναπτύξεων που προτείνεται η δημιουργία δύο τέτοιου μεγέθους και σχεδόν πανομοιότυπων αναπτύξεων, οι οποίες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 250 μέτρων η μία από την άλλη.

Στο Συμβούλιο Παρεκκλίσεων και μετά στο Υπουργικό

Λόγω της ιδιαιτερότητας των πολεοδομικών ζωνών, στα οποία χωροθετούνται οι δύο προτεινόμενες αναπτύξεις εμπορικών κέντρων, η έγκριση ή απόρριψή τους περνά μέσα από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων και κατόπιν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ) θα κληθεί να εξετάσει τις αιτήσεις που θα αφορούν χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Οι δημόσιες ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες, κατά τις οποίες όποιος επιθυμεί θα μπορεί να υποβάλει ερωτήματα και ενστάσεις όσον αφορά τη δημιουργία των δύο αναπτύξεων.

Εμπεριέχοντας τις συστάσεις της Πολεοδομικής Αρχής, οι δύο εκθέσεις που θα ετοιμαστούν θα σταλούν στο ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. και στη συνέχεια θα προωθηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη των δύο αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού.

Οι πολεοδομικές ζώνες και οι νέοι κυκλικοί κόμβοι

Οι αιτούντες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις τόσο με την Πολεοδομική Αρχή όσο και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα (πχ Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Πυροσβεστική).

Οι τρεις μελέτες που έχουν καταθέσει η Atterbury Europe από τη μία και η μετοχική ομάδα του Nicosia Mall σε συνεργασία με τον όμιλο Παπαντωνίου από την άλλη, αφορούν μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ), μελέτη εκτίμησης εμπορικών επιπτώσεων, καθώς επίσης μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, στην οποία θα αποτυπώνεται ο αναμενόμενος φόρτος στο οδικό δίκτυο και θα προτείνονται τρόποι αποσυμφόρησης της τροχαίας κίνησης.

Όσον αφορά τις πολεοδομικές ζώνες των αναπτύξεων, σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ του Limassol Mall (Nicosia Mall-όμιλος Παπαντωνίου), το εν λόγω εμπορικό κέντρο εντάσσεται στη Βα4 (Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β) σε ποσοστό 94% της συνολικής έκτασης της περιοχής του προτεινόμενου έργου και σε Εβ5 (εμπορικές και άλλες δραστηριότητες εκτός πυκνοκατοικημένης περιοχής πόλης) σε ποσοστό 6% της συνολικής έκτασης της περιοχής του προτεινόμενου έργου.

Το έργο χωροθετείται στην περιοχή Λινόπετρα (πλησίον Jumbo), στην ενορία Αγίου Στυλιανού, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Αθανασίου, σε τεμάχιο, στο οποίο λειτουργεί πλυντήριο αυτοκινήτων.

limassolmallcac

Η άμεση περιοχή μελέτης συνολικής έκτασης 34.747 τ.μ. βρίσκεται 350 μέτρα νότια του κυκλικού κόμβου Αγίου Αθανασίου και του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και εφάπτεται της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ, ο χώρος ανάπτυξης βρίσκεται στο νότιο τμήμα της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου και η τοποθεσία του θεωρείται ως κατάλληλη όσον αφορά την ευκολία προσβασιμότητάς, τόσο από το κέντρο της Λεμεσού όσο και από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού/ Πάφου.

Στα πλαίσια κατασκευής του εμπορικού κέντρου, θα κατασκευαστούν τρείς νέοι κυκλικοί κόμβοι στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο (ένας στο νότιο τμήμα, ένας στο νοτιοανατολικό τμήμα και ένας στο βορειοδυτικό τμήμα) που εφάπτεται του χώρου μελέτης, με σκοπό την εύρυθμη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας.

MALL.width-800

Η πρόσβαση στο προτεινόμενο εμπορικό κέντρο, θα πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου πρωτεύοντος οδικού δικτύου της περιοχής (λεωφόρος Αγίου Αθανασίου) και στη συνέχεια η είσοδος προς την προτεινόμενη ανάπτυξη θα γίνεται μέσω των οδών Ανδρέα Καριόλου (στο νότιο σύνορο του έργου) και Ευέλθοντος Ιωαννίδη (στο ανατολικό σύνορο του έργου).

Για την ευκολότερη διακίνηση και πρόσβαση των οχημάτων επί του οδικού δικτύου κατά την λειτουργία του εμπορικού κέντρου προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις επί των οδών Ανδρέα Καριόλου και Ευέλθοντος Ιωαννίδη, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία τριών νέων μικρών κυκλικών κόμβων προς διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης στους εν λόγω δρόμους και την είσοδο/ έξοδο των οχημάτων τόσο στο προτεινόμενο εμπορικό κέντρο αλλά και στο υφιστάμενο μεγάλο πολυκατάστημα Jumbo στα νότια της ανάπτυξης.

Από την άλλη, η Atterbury Europe έχει υποβάλει αίτηση για την κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού κέντρου The Mall of Limassol και του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των λεωφόρων Γεωργίου Νεοφύτου και Σπύρου Κυπριανού, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μέσα Γειτονιάς.

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού (2013), το τεμάχιο μελέτης στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί και λειτουργήσει το εμπορικό κέντρο εμπίπτει εντός πολεοδομικής ζώνης Κα5 (περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία) σε ποσοστό 90% της συνολικής έκτασης του τεμαχίου, εντός πολεοδομικής ζώνης Εβ4 (ζώνη εμπορικών και άλλων συναφών λειτουργιών εκτός αστικού εμπορικού κέντρου) σε ποσοστό 9% της συνολικής έκτασης του τεμαχίου και εντός πολεοδομικής ζώνης Αα4 (δημόσιες και άλλες αστικές χρήσεις) σε ποσοστό 1% της συνολικής έκτασης του τεμαχίου.

malloflimassol

Όπως αναφέρεται στη ΜΕΕΠ που έχει υποβληθεί, το εμπορικό κέντρο, το οποίο πρόκειται να ανεγερθεί στην καρδιά μιας μεγάλης και διαρκώς αναπτυσσόμενης περιοχής εμπορικής, οικιστικής και γραφειακής δραστηριότητας, έχει ως στόχο την αναβάθμιση της υφιστάμενης εμπορικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, την παροχή εμπορικών εξυπηρετήσεων, διευκολύνσεων και χώρων ψυχαγωγίας και αναψυχής στους δημότες του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και στους επισκέπτες της περιοχής που αναμένεται να προσελκύσει.

Προστίθεται επίσης ότι το εμπορικό κέντρο αναμένεται ότι θα εξυπηρετεί την κεντρική αλλά και περιφερειακή αγορά της πόλης της Λεμεσού, καλύπτοντας επίσης υφιστάμενες ελλείψεις όσον αφορά των ανεπαρκή αριθμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην περιοχή, συμβάλλοντας στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της αγοράς.

20230516-Mall-of-Limassol-images-Web-site1-43-1

Αντίστοιχα, η κατασκευή του προτεινόμενου κυκλικού κόμβου νοτιοδυτικά του προτεινόμενου εμπορικού κέντρου, στη συμβολή των λεωφόρων Γεωργίου Νεοφύτου και Σπύρου Κυπριανού, έχει ως στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής, την ευκολότερη πρόσβαση των επισκεπτών που αναμένεται να προσελκυσθούν από τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου, ενώ η χρήση του αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας της ευρύτερης περιοχής.

Η χωροθέτηση του κυκλικού κόμβου, και ο σχεδιασμός του όπως παρουσιάζεται πιο κάτω προέκυψε κατόπιν διαβούλευσης και έγκρισής του από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στα μέσα η διαδικασία και το πρωτοφανές

Θέμα αρκετών μηνών αν όχι έτους υπολογίζεται ότι θα είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση έγκρισης η απόρριψης όσον αφορά τα δύο προτεινόμενα έργα, η οποία βρίσκεται περίπου στα μέσα.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχουν ληφθεί εν τέλει πολεοδομικές άδειες κατά παρέκκλιση για μικρότερου βεληνεκούς αναπτύξεις.

Το πρωτοφανές στην υπόθεση είναι η εμβέλεια, η ομοιότητα και η εγγύτητα των δύο αναπτύξεων.

Λόγω της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της συνένωσης των δήμων, εκτός από τους Δήμους Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου, απόψεις θα κατατεθούν και από τον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος θα συνενωθεί με τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς.

Το στοίχημα και το κλειδί για τα δύο εμπορικά κέντρα είναι η εξεύρεση λύσεων για ομαλή ένταξη στην ευρύτερη περιοχή, όπως επίσης ο άμεσος εντοπισμός και η επίλυση με πρακτικά και εφαρμόσιμα μέτρα των προβλημάτων οχληρίας και κυκλοφοριακής συμφόρησης, με υποδομές στο οδικό δίκτυο που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την αναπόφευκτη αύξηση της τροχαίας κίνησης.

Η ταχεία και η ριζική επίλυση των προβλημάτων που αναπόφευκτα θα προκύψουν για καθεμία από τις υπό εξέταση αιτήσεις θα είναι αυτή που θα ανοίξει τον δρόμο για το πράσινο φως και την υλοποίηση των αναπτύξεων.

Δειτε Επισης

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 3o κύκλο μαθημάτων του προγράμματος κατάρτισης κρεοπωλών
Ποια η διαφορά μεταξύ φθηνού και ακριβού καλαθιού στις υπεραγορές-Τι έδειξε έρευνα της Υπ. Καταναλωτή
Φτηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από Κίνα εισβάλλουν στην Ευρώπη-Τιμές ακόμη και κάτω από $10.000
Κίνα: Σταθερή αύξηση στις πωλήσεις λιανικής μέσω διαδικτύου το πρώτο τετράμηνο
Andreotti: Εκπτώσεις έως και 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
Στις καλένδες η εμπορική συμφωνία της Ε.Ε. με τη ζώνη Mercosur
Νέα συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών Dolce & Gabbana
Δύο χρόνια στην Κύπρο γιορτάζει το Wolt Market με προσφορές και μοναδικά δώρα
Ευρωζώνη: Στα €24,1 δις το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο
Το καινούργιο τηλεοπτικό σποτ της ΚΕΑΝ με πρωταγωνιστή για μια ακόμη χρονιά τον Λούκα Γιώρκα(vid)