UMAR|WSR

O κυπριακός όμιλος εταιρειών UMAR|WSR δημιουργήθηκε το 2000 με σκοπό να προσφέρει ναυτιλιακές υπηρεσίες στον τομέα της πλοιοκτησίας και πλοιο-διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα ο όμιλος εδρεύει στη Λεμεσό με γραφεία στην Ελλάδα, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Η.Α.Ε. και αντιπροσωπεύει πάνω από 70 κατασκευαστές και επισκευαστικές μονάδες στο παγκόσμιο.

Λαμβάνοντας υπόψη την εταιρική εμβέλεια και τη σημαντικότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα έχει γίνει το επίκεντρο των πολιτικών του ομίλου, στον οποίο απονεμήθηκε η πιστοποίηση Lloyds Register 14001. Για τον όμιλο, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) σημαίνει δέσμευση για την ανάπτυξη πολιτικών που ενσωματώνουν υπεύθυνες πρακτικές σε καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή αυτών των πρακτικών.

Αναγνωρίζοντας τις προτεραιότητές του ομίλου, η UMAR|WSR μετρά την επιτυχία όχι μόνο σε εισόδημα, αλλά και σε πράξεις, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή άλλων ανθρώπων. Μέσα από αυτή την φιλοσοφία, ο όμιλος συμμετέχει ενεργά εντός της τοπικής κοινότητας όπου δραστηριοποιείται ως συνεισφέρων στις τοπικές τέχνες, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τον αθλητισμό με τρόπο που προάγει την κοινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Life Jacket Foundation
Για ενίσχυση των προσπαθειών του, ο όμιλος δημιούργησε επίσης το Life Jacket Foundation, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ασχολείται με έργα τα οποία προσφέρουν βοήθεια σε ιδιώτες, καθώς και άλλες οργανώσεις, που εργάζονται με παιδιά. Σκοπός είναι η στήριξη του ιδρύματος μέσα από το ναυτιλιακό τομέα, εμπλέκοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κάνοντας τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων.
Κάθε εταιρεία του ομίλου της UMAR|WSR συνεισφέρει ένα σταθερό ποσό στο ίδρυμα Life Jacket με κάθε παραγγελία την οποία λαμβάνει, με αποτέλεσμα το ποσό που συγκεντρώνεται να μετατρέπεται σε ετήσια δωρεά, καθιστώντας την ύπαρξη και ικανότητα συγκέντρωσης βοήθειας σταθερή και αειφόρα. Με τον τρόπο αυτό, ο όμιλος και το ίδρυμα μοιράζονται την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, το όραμα και στόχους τους, με εταιρίες, ομίλους, και συνεργάτες που λειτουργούν παγκόσμια, μεγαλώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσφοράς. 
Μέσω του ιδρύματος, ο όμιλος διοργανώνει ετήσιους καθαρισμούς παραλίας και παιδικές εκδηλώσεις, λαμβάνοντας επίσης μέρος σε δημόσιες εκδηλώσεις με απώτερο σκοπό την ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα και στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Μελλοντικοί στόχοι του ομίλου είναι η ενδυνάμωση του ιδρύματος, μεγαλώνοντας τη δεξαμενή προσφορών και διατηρώντας το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων.  Παράλληλα, λόγω της δραστηριοποίησης του ομίλου σε άλλες τέσσερις χώρες, στόχος είναι η επέκταση της δράσης του ιδρύματος Life Jacket σε όλες τις χώρες όπου επιχειρεί, διατηρώντας τις αρχές της προσφοράς σε παιδιά με ειδικές ικανότητες και άμεσες ανάγκες υγείας.

Για νέα, περισσότερες πληροφορίες, και επικοινωνία, μπορείτε να αποταθείτε στην σελίδα του “The Life Jacket Foundation” στο Facebook και στην ιστοσελίδα του ομίλου www.umarwsr.com. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως 234, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25 355 518
Εmail: mail.cy@umarwsr.com 
Ιστοσελίδα: www.umarwsr.com

 

 

Δειτε Επισης

VASSOS ELIADES LTD
MTN Cyprus Ltd
MCDONALD’S™
LIDL ΚΥΠΡΟΥ
EXXONMOBIL CYPRUS LTD
CYTA
ALPHA BANK CYPRUS LTD
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ