Ο Ρόλος της Λογοδοσίας σε μια Οικογενειακή Επιχείρηση

  18/01/2021 07:15
Ο Ρόλος της Λογοδοσίας σε μια Οικογενειακή Επιχείρηση

Ο Ρόλος της Λογοδοσίας σε μια Οικογενειακή Επιχείρηση

  18/01/2021 07:15

Έχετε έναν υπάλληλο που δεν αποδίδει όπως περιμένετε. Μιλήσατε με το άτομο γι' αυτό, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ξέρετε ότι και άλλοι εργαζόμενοι βλέπουν το πρόβλημα. Τους ακούτε να αναρωτιούνται αν πρόκειται να κάνετε κάτι γι 'αυτό. Η όλη κατάσταση εκτός του ότι δημιουργεί αμηχανία προκαλεί και εξάντληση στην επιχείρηση. Και για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο εν λόγω εργαζόμενος είναι ο γιος σας που ελπίζατε ότι θα ήταν ο επόμενος ηγέτης της οικογενειακής επιχείρησής.

Το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η κόρη, ο αδελφός, ο ανιψιός, η αδελφή, ή ακόμα και ένας από τους γονείς. Τα προβλήματα που συνδέονται με την απόδοση και τη λογοδοσία των οικογενειακών εργαζομένων είναι από τις πιο συχνές δυσκολίες τις οποίες η οικογενειακή επιχείρηση καλείται να διαχειριστεί.

 

3800428572333446 luc1

Ένας τρόπος για να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το ζήτημα, είναι να βεβαιωθούμε ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν λογοδοτεί απευθείας σε έναν γονέα ή αδελφό. Μπορεί να μην το αναμένουμε αλλά το σημαντικό πρόβλημα της λογοδοσίας/υπευθυνότητας βρίσκεται στην κορυφή της οικογενειακής επιχείρησης, όταν ο ιδρυτής εξακολουθεί να ενεργεί ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Διαβάστε τα υπόλοιπα εξειδικευμένα άρθρα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

1. Οικογενειακές Επιχειρήσεις – Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες

2. Τα στάδια, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες σε μία οικογενειακή επιχείρηση

3. Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία σε μια Οικογενειακή Επιχείρηση

4. Συναισθήματα και ο ρόλος τους σε μία οικογενειακή επιχείρηση

5. Οικογενειακή Επιχείρηση: Σχετικά θεσμικά όργανα και η σημασία τους

6. Διαχείριση του πλούτου της οικογενειακής επιχείρησης

7. Η χρήση των εμπιστευμάτων στις οικογενειακές επιχειρήσεις

8. Διαχείριση Συγκρούσεων σε μία Οικογενειακή επιχείρηση

9. H ανθρώπινη πλευρά των οικογενειακών επιχειρήσεων

10. Οι Αρχές μία Οικογενειακής Επιχείρησης

11. Γιατί δεν δημιουργούνται στελέχη στην Κύπρο;

Η ανάπτυξη μιας δομής ευθύνης όπου η λογοδοσία ενσωματώνεται στο σύστημα, είναι η πιο δίκαιη λύση. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε ένα περιβάλλον επαγγελματισμού με σαφείς προσδοκίες. Όπως το πιο πάνω παράδειγμα που αναδεικνύει τη σημασία της προώθησης της λογοδοσίας/υπευθυνότητας στο συμβούλιο της οικογενειακής επιχείρησης.

Η λογοδοσία/υπευθυνότητα είναι η ανάληψη της ευθύνης για τις δικές μας ενέργειες/πράξεις. Είναι μια παράμετρος συνεργασίας αλλά κυρίως σχέσεων. Η λογοδοσία/υπευθυνότητα αφορά σαφείς ρόλους και ευθύνες και συστήματα που υποστηρίζουν αυτούς τους ρόλους και τις ευθύνες.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι το πιο δύσκολο περιβάλλον για τη δημιουργία και την ενίσχυση της λογοδοσίας η οποία βοηθά στη διαφοροποίηση της οικογενειακής επιχείρησής, διότι παρέχει έναν τρόπο ώστε τα μέλη να είναι αυθεντικά και ειλικρινή μεταξύ τους σε ένα περιβάλλον που μπορεί να τα εκθέσει σε πολύπλοκα διλήμματα επικοινωνίας.

Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε έναν συγγενή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι και θέμα επιβίωσης της επιχείρησης. Η προσήλωσή μας στα μέλη της οικογένειάς μας είναι ψηλή και θέλουμε να τους δώσουμε κάθε ευκαιρία να ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας.

Με τη σύσταση ενός Διοικητικού Συμβουλίου, οι περισσότεροι ιδρυτές που είναι CEOs θα πρέπει να λογοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο τους. Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα για τη δημιουργία λογοδοσίας είναι η διεκδικητικότητα/αυτοπεποίθηση και η συμπόνια.

Η διεκδικητικότητα/αυτοπεποίθηση είναι ανοιχτόκαρδη και άμεση. Η συμπόνια είναι μια πράξη σύνδεσης και κατανόησης.

Το να είμαστε δυναμικοί/διεκδικητικοί και συμπονετικοί μεταξύ μας και υπόλογοι ο ένας στον άλλο, είναι υψίστης σημασίας για την ενίσχυση των σχέσεων.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι τόσο πολύπλοκες που οι μηχανισμοί λογοδοσίας που υποστηρίζονται από τις συμπεριφορές της διεκδικητικότητας και της συμπόνιας μπορούν να έχουν μεγάλη αξία στη διατήρηση μιας υγιούς οικογένειας και μια υγιούς επιχείρησης σε ισορροπία.

3800432124811393 luc2

Με μηχανισμούς λογοδοσίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη για όλους: (μέλη και μη μέλη της οικογένειας)

1- Ποιος είναι υπόλογος/έχει την ευθύνη και για ποιο πράγμα;

2- Τι μετρούμε και με ποια μέσα;

3- Διαθεσιμότητα και εφαρμογή των ακόλουθων εγγράφων:

 • Κώδικας δεοντολογίας: σαφής ορισμός των βασικών αρχών και αξιών και σαφής περιγραφή του πρακτικού τρόπου εφαρμογής τους
 • Τακτική παρακολούθηση/επανεξέταση (επίσημη-άτυπη)
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις τμημάτων à η διαφάνεια είναι το κλειδί
 • Γραπτοί, σαφείς κανόνες, συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες
 • Περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Τυποποιημένη αίτηση εργασίας
 • Εγχειρίδιο εργαζομένων
 • Μέθοδος αξιολόγισης της επίδοσης
 • Οργανόγραμμα
 • Τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες
Όταν η στρατηγική της λογοδοσίας/υπευθυνότητας καθοριστεί σαφώς και γίνει κατανοητή από όλους, χρειάζεται τακτική παρακολούθηση.

Πώς;

α- Συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες: η ασυνέπεια προκαλεί έλλειψη σεβασμού των ανθρώπων προς τον ηγέτη: τα μέλη της οικογένειας όπως και τα μη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο

β- Όταν η συμπεριφορά κρίνεται ασυμβίβαστη με τις πολιτικές και τις διαδικασίες à Ανάληψη ταχείας δράσης χωρίς καθυστέρηση

γ- Τακτική καθοδήγηση για βελτίωση της προσωπικής ανάπτυξης στους τομείς της γνώσης, της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων

δ- Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα να απαιτούν υπευθυνότητα μεταξύ τους

Σε μια οικογενειακή επιχείρηση, το να λογοκριθείς για την απόδοση σου από άλλο μέλος της οικογένειας συχνά εκλαμβάνεται ως προσωπική επίθεση. (π.χ.: σε μια συνεδρία αξιολόγησης, ένας μικρότερος αδελφός μπορεί να αισθάνεται ότι τιμωρείται από τον μεγαλύτερο αδελφό του με εφαλτήριο την αξιολόγηση των επιδόσεων του).

Σε μια μη οικογενειακή επιχείρηση, ο κανόνας είναι ότι το άτομο εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης. Σε μια οικογενειακή επιχείρηση, ο κανόνας είναι ότι η οικογένεια εξυπηρετεί την υγεία και την ευημερία του ατόμου. Υπάρχει επίσης η τεκμηρίωση της ισότητας των μελών της οικογένειας. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να έχουμε έναν από τους "ίσους" να αξιολογεί την απόδοση ενός άλλου "ίσου": Γι 'αυτό τα πρότυπα της υπευθυνότητας και λογοδοσίας είναι ζωτικής σημασίας και ιδιαίτερα αναγκαία.

Για να λειτουργήσει η λογοδοσία/υπευθυνότητα, πρέπει να έχουμε σαφείς προσδοκίες, πολιτικές, οικονομικούς στόχους και σκοπούς που να είναι γραπτοί και προσιτοί σε όλους, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να κατανοήσουν τι αναμένεται από αυτούς. Στη συνέχεια, πρέπει να δώσουμε προσοχή στη σαφήνεια με βάση την οποία μετρώνται οι παράμετροι των επιδόσεων. Εδώ ισχύει ο κανόνας S.M.A.R.T.E.R.:         

 
3800432593775107 luc3

S -  Specific (συγκεκριμένη)
M - Measurable (μετρήσιμη)
A - Achievable-Action oriented (εφικτή-προσανατολισμένη στη δράση)
R - Realistic (ρεαλιστική)
T - Time bond (με χρονικό δεσμό)
E - Enthusiastic (ενθουσιώδης)
R - Rewarding (What motivates you and keeps you driving forward)

(ανταμείβει-τι σας παρακινεί και σας ωθεί προς τα μπρός)

 
3800434114289928 luc4
 
 Συμπέρασμα: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ       

 1. Κατανοήστε τους διαφορετικούς ρόλους, που παίζουν τα μέλη της οικογένειας στην εταιρεία
 2. Κρατήστε όλα τα άτομα υπόλογα για την απόδοσή τους
 3. Η Διεύθυνση λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι στην οικογένεια
 4. Οι επιδόσεις της Διεύθυνσης θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με ένα σαφές σύνολο καθορισμένων και μετρήσιμων στόχων
 5. Η λογοδοσία/υπευθυνότητα είναι μία από τις μορφές αναγνώρισης σε μια οικογενειακή επιχείρηση: αναγνωρίζει ότι και τα δύο, η επίτευξη του καθήκοντος και ο υπεύθυνος γι’αυτό το καθήκον είναι ίσης σημασίας και τα χρειαζόμαστε εξίσου
 6. Λάβετε σχετική εκπαίδευση που θα βοηθήσει στην επικοινωνία της λογοδοσίας/υπευθυνότητας και για το πως γίνεται η κριτική λαμβάνοντας υπόψη και τα συναισθήματα της πλευράς υπό λογοδοσία
  

Elie G. WAKIL, PharmD
Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού στους τομείς των Ανθρώπινων Σχέσεων, της Ηγεσίας και των Επικοινωνιών
Elie.wakil@ewhumandev.com

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας