Συνεχιζόμενη κερδοφορία και αύξηση εσόδων προβλέπει ο προϋπολογισμός της Cyta για την επόμενη τριετία

Δελτίο Τύπου  18/11/2019 14:00
Συνεχιζόμενη κερδοφορία και αύξηση εσόδων προβλέπει ο προϋπολογισμός της Cyta για την επόμενη τριετία

Συνεχιζόμενη κερδοφορία και αύξηση εσόδων προβλέπει ο προϋπολογισμός της Cyta για την επόμενη τριετία

Δελτίο Τύπου  18/11/2019 14:00
Η Cyta παρουσίασε σήμερα ενώπιον της Βουλής τον Προϋπολογισμό της, για την τριετία 2020-22. Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό έχουν ως βάση την εξαιρετικά σημαντική κερδοφορία της Cyta που σημειώθηκε κατά το 2018. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα μετά τη φορολογία για το 2018 ανήλθε σε €60,6 εκ, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας της τελευταίας επταετίας. 

RELATED ARTICLES


 
Επιπρόσθετα, με βάση τις μέχρι σήμερα ενδείξεις, το μετά φόρων πλεόνασμα για το 2019 υπολογίζεται ότι θα υπερβεί σημαντικά το προϋπολογιζόμενο, με τα έξοδα λειτουργίας να αναμένονται χαμηλότερα από τα προϋπολογιζόμενα και τα έσοδα να προβλέπονται σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, αναμένεται όχι μόνο σταθεροποιητική αλλά και αυξητική τάση στα συνολικά έσοδα του Οργανισμού για το 2019, ανατρέποντας την τάση μείωσης εσόδων των τελευταίων χρόνων. 
 
Οι σημαντικές αυτές εξελίξεις στα αποτελέσματα του 2018, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2019, αντικατοπτρίζονται στον Προϋπολογισμό του 2020, καθώς και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2021-2022.  Συγκεκριμένα, το προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα μετά τη φορολογία για το 2020 ανέρχεται σε €35,7 εκ, με τα αποτελέσματα για το 2021 και 2022 να προβλέπονται σε παρόμοια επίπεδα.
Σε συνέχεια της θετικής τάσης των εσόδων που αναμένονται για το 2019, τα συνολικά έσοδα στον Προϋπολογισμό για το 2020 ανέρχονται στα €349,1 εκ σε σύγκριση με €340,4 εκ στον Προϋπολογισμό του 2019, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανοδική πορεία στα προϋπολογισθέντα έσοδα που αυξάνονται κατά 2,6%.
 
Σημειώνεται ότι, παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις στα μερίδια αγοράς της Cyta στις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες δραστηριοποιείται, όπου διατηρεί σθεναρά το ποσοστό της σε επίπεδα πέραν του 50%, τόσο στη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, όσο και στο διαδίκτυο.
 
Διαχρονική στρατηγική προτεραιότητα της Cyta είναι η συνεχής βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και η μεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισμού, παράλληλα με τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς του και την καθοριστική συνεισφορά του στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός προβαίνει σε ουσιαστικές και προσεκτικά μελετημένες αναπτυξιακές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, επιδιώκοντας σταθερά τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται στις δικτυακές υποδομές και ιδιαίτερα στο δίκτυο οπτικών ινών, καθώς και στην αναβάθμιση των τεχνολογιών κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης και την περαιτέρω ανάπτυξη της υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδομής.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας