Ορίστηκε ημερομηνία για τα αποτελέσματα του 2020

InBusinessNews  29/03/2021 09:21
Ορίστηκε ημερομηνία για τα αποτελέσματα του 2020

Ορίστηκε ημερομηνία για τα αποτελέσματα του 2020

InBusinessNews  29/03/2021 09:21

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της θα συνέλθει την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η ανακοίνωση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας