Τρ. Κύπρου: Παράταση στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου

INBusinessNews  19/02/2016 13:51
Τρ. Κύπρου: Παράταση στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου

Τρ. Κύπρου: Παράταση στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου

INBusinessNews  19/02/2016 13:51

Για μία εβδομάδα και μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου παρατείνεται το Σχέδιο Εθελουσίας Αποχώρησης (ΣΕΑ) της Τράπεζας Κύπρου, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στο προσωπικό της Τράπεζας να σταθμίσει την απόφαση του.

Στο ΣΕΑ, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 8/2/2016  έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μόνιμα μέλη του προσωπικού της Τράπεζας Κύπρου και όλων των θυγατρικών εταιριών, τα οποία έχουν υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. 


Το σχέδιο προνοεί καταβολή εφάπαξ ποσού, ως χαριστική απομείωση για τερματισμό εργοδότησης / απώλεια καριέρας, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως (όπου μηνιαίος μισθός = μισθός Ιανουαρίου 2016, βασικό + τιμάριθμος): 
Για τα πρώτα 15 χρόνια υπηρεσίας - 0,5 μηνιαίος μισθός για κάθε 1 χρόνο υπηρεσίας 
Για τα επόμενα 15 χρόνια υπηρεσίας - 0,75 μηνιαίος μισθός για κάθε 1 χρόνο υπηρεσίας 
Για τα υπόλοιπα χρόνια υπηρεσίας (πέραν των 30 χρόνων υπηρεσίας) - 1,25 μηνιαίοι μισθοί για κάθε 1 χρόνο υπηρεσίας 

Επιπλέον θα δοθούν σε όλους 4 μηνιαίοι μισθοί. 

Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό αποζημίωσης δεν ξεπερνά το 70% των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την κανονική αφυπηρέτηση. Παράλληλα, το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 200.000 ευρώ. 

Εξάλλου, προνοείται παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και ασφάλειας ζωής μέχρι το τέλος του 2016, με ημερομηνία αποχώρησης την 29 Φεβρουαρίου 2016.

Η Τράπεζα παραθέτει παραδείγματα για την καταβολή αποζημίωσης. Συγκεκριμένα, σε μέλος του προσωπικού με 12 χρόνια υπηρεσίας και μηνιαίο μισθό 2.500 ευρώ, θα καταβάλλεται χαριστική αποζημίωση 25.000 ευρώ (10Χ2.500 ευρώ). Ταυτόχρονα, για μέλος του προσωπικού με 20 χρόνια υπηρεσίας και μηνιαίο μισθό 4.000 ευρώ, θα καταβάλλεται χαριστική αποζημίωση 61.000 ευρώ (15,25 Χ 4.000 ευρώ). 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας