BOCY: Κέρδος 76εκ. το εννιάμηνο

INBusinessNews  27/11/2014 09:42
BOCY: Κέρδος 76εκ. το εννιάμηνο

BOCY: Κέρδος 76εκ. το εννιάμηνο

INBusinessNews  27/11/2014 09:42

Στα 76εκ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €5 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €50 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2014.   

Η καταθετική μας βάση συνεχίζει να σταθεροποιείται με την Τράπεζα να έχει πελατειακές ροές καταθέσεων κατά τους πρόσφατους μήνες, παρόλο που έχουμε αποδεσμεύσει €1,2 δις δεσμευμένες καταθέσεις κατά τον Ιούλιο και Οκτώβριο του 2014. Η Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών («ΔΑΑΧ») σημειώνει πρόοδο στον περιορισμό της επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, παρά το δυσμενές νομικό πλαίσιο. Εντούτοις, η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχολιάζει ο CEO της τράπεζας John P. Hourican.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) της τράπεζας αυξήθηκε στο 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 11,3%  στις 30 Ιουνίου 2014, κυρίως λόγω της αύξησης κεφαλαίου ύψους €1 δις που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2014.
 
Ο δανεισμός από ELA της τράπεζας, έχει μειωθεί σε €7,68 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με €8,78 δις στις 30 Ιουνίου 2014 και το υψηλό των €11,4 δις στο τέλος Απριλίου 2013) και αποτελεί το 28% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε στα €920 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 από €1,4 δις στις 30 Ιουνίου 2014. Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο δανεισμός από τον ELA και την ΕΚΤ μειώθηκε περαιτέρω κατά €180 εκατ. και €30 εκατ. αντίστοιχα.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €12.978 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, αντιπροσωπεύοντας το 52% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 3% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 (σε σύγκριση με 4% αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ), με το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επιδεινώνεται περαιτέρω κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 38%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως.


Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €790 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 4,03%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €244 εκατ. (σε σύγκριση με €279 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,83% (σε σύγκριση με 4,26% το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Η μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή μέρος κρατικού ομολόγου ύψους €950 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία και στη μείωση του περιθωρίου κέρδους λόγω της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων.

Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €941 εκατ.  Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €291 εκατ., σε σύγκριση με €310 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €47 εκατ. σε σύγκριση με €31 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Τα μη επιτοκιακά έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2014 επηρεάστηκαν αρνητικά από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα με βάση τα σχετικά διατάγματα τον Μάρτιο 2013, συνολικού ύψους €32 εκατ.

Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €367 εκατ., και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 39%.  Τα συνολικά έξοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε €122 εκατ., (σε σύγκριση με €121 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014).  Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 42% (σε σύγκριση με 39% το δεύτερο τρίμηνο του 2014).

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €574 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €169 εκατ., σε σύγκριση με €189 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €492 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 2,6% σε ετησιοποιημένη βάση. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε  €163 εκατ., (σε σύγκριση με €183 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014) αντιπροσωπεύοντας το 2,6% του συνόλου των δανείων σε ετησιοποιημένη βάση, (σε σύγκριση με 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2014).

Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (που αφορούν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν στα €84 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €6 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων στην Κύπρο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €171 εκατ.  

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €32 εκατ. Οι ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €36 εκατ. Κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, καταγράφηκε κέρδος €60 εκατ. από την  πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, (δηλ. τις εργασίες στην Ουκρανία, την επένδυση στη ρουμάνικη Banca Transilvania, τα δάνεια στην Σερβία και την πρόωρη αποπληρωμή κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία).

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας