Πρόκληση η χαμηλή κερδοφορία τραπεζών

InBusinessNews  11/01/2019 06:57
Πρόκληση η χαμηλή κερδοφορία τραπεζών

Πρόκληση η χαμηλή κερδοφορία τραπεζών

InBusinessNews  11/01/2019 06:57

Βελτιωμένοι παρουσιάζονται τόσο η ποιότητα ενεργητικού όσο και οι δείκτες κεφαλαίου των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά το τρίτο τρίμηνο το 2018, σύμφωνα με τον Πίνακα Ελέγχουν Κινδύνων που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), με την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων να παραμένει υποτονική.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Επεκτείνεται το Aphrodite Hills Resort

Οι δείκτες κεφαλαίου των ευρωπαϊκών τραπεζών παραμένουν υψηλοί με μικρή αύξηση από το 2ο τρίμηνο του 2018. Ο δείκτης CET1 σε μεταβατική βάση αυξήθηκε από 14,5% το τελευταίο τρίμηνο σε 14,7% το τρίτο τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του κεφαλαίου CET1 όσο και της μείωσης συνολικών ανοιγμάτων κινδύνου. Ο δείκτης CET1 των τραπεζών που αντιπροσωπεύουν το 99,6% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων κυμαίνεται πάνω από το 11%.

Την ίδια ώρα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών της ΕΕ βελτιώθηκε περαιτέρω. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2018, η αναλογία των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το σύνολο των δανείων ακολούθησε πτωτική τάση και διαμορφώθηκε στο 3,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον εναρμονισμένο ορισμό ΜΕΔ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το 2014. Η πτωτική τάση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συνολικών χορηγήσεων καθώς και στην συνεχιζόμενη υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 714,3 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, οι τράπεζες αναμένουν περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων τους, ενώ οι αναλυτές της αγοράς φαίνεται να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις προοπτικές ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

Διαβάστε ακόμα: Π. Πέτρου: Να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία της Κύπρου στο εξωτερικό

Ωστόσο, η ΕΒΑ σημειώνει στον Πίνακα της πως θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) ήταν σταθερή στο 7,2%, ενώ το μερίδιο των τραπεζών με RoE άνω του 6% μειώθηκε από το 67,1% που ήταν το δεύτερο τρίμηνο, στο 62,8%. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνων δείχνουν ότι οι τράπεζες αναμένουν ότι η κερδοφορία θα παραμείνει υποτονική, με μόλις το 30% να καταγράφουν θετικές προοπτικές για τους επόμενους 6-12 μήνες. Προκειμένου να βελτιωθεί η κερδοφορία, οι τράπεζες στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων και των προμηθειών και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Το ποσοστό των δανείων προς καταθέσεις παρέμεινε γενικά σταθερό. Το τρίτο τρίμηνο του 2018, το ποσοστό αυξήθηκε οριακά στο 118,4. Ο δείκτης μόχλευσης παρέμεινε σταθερός στο 5,1%. Ο λόγος επιβάρυνσης του ενεργητικού αυξήθηκε ελαφρώς στο 28,2% από 28% το 2οτρίμηνο του 2018. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) βελτιώθηκε στο 148,5% το 3ο τρίμηνο του 2018, που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Κινδύνων δείχνουν ότι δύο στις τρεις τράπεζες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο σκοπεύουν να αυξήσουν την έκδοση των επιλέξιμων μέσων MREL.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας