anner-cyta-vodafone

Οι 13 εισηγήσεις της ΟΕΒ για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων

InBusinessNews  19/05/2022 12:00
Οι 13 εισηγήσεις της ΟΕΒ για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων

Οι 13 εισηγήσεις της ΟΕΒ για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων

InBusinessNews  19/05/2022 12:00

Δεκατρία σημεία-επιλογές που δύνανται ενδεχομένως να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκράτησης του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού, παραθέτει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων(ΟΕΒ).

Τα σημεία αυτά παρατίθενται σε επιστολή του προέδρου της ΟΕΒ Αντώνη Αντωνίου προς τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Πέτρο Δημητρίου, διά της οποίας ο κ. Αντωνίου τονίζει, μεταξύ άλλων, πως μέσα στις εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι αλλεπάλληλες και χρονικά  επικαλυπτόμενες κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου, είναι απόλυτα αναγκαίος και χρήσιμος ο συντονισμός της πολιτείας και των φορέων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της ΟΕΒ εκφράζει την ετοιμότητα της Ομοσπονδίας για από κοινού επεξεργασία των προσφορότερων και πλέον τελεσφόρων επιλογών από το σύνολο των υποβληθεισομένων εισηγήσεων.

Ακολουθεί πιο κάτω αυτούσια η επιστολή του προέδρου της ΟΕΒ:

  • Εισηγήσεις για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων

Σε σχέση με την επιστολή σας ημερομηνίας 12/5/2022 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμώ να αναφέρω ότι η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟEB) θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη λήψη μέτρων τα οποία να στοχεύουν άμεσα και αποτελεσματικά στην ανακοπή της ραγδαίας  αύξησης του πληθωρισμού και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να ζητήσει  απευθείας εισηγήσεις από τις Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων.

Ωστόσο, είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι οι αιτίες πρόκλησης των έντονων πληθωριστικών πιέσεων είναι εξωγενείς και ωθούνται από το σκέλος του αυξημένου κόστους παραγωγής και κυρίως της  κατακόρυφης αύξησης του κόστους της ενέργειας/των ορυκτών καυσίμων και την άνευ  προηγουμένου αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών και βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης και  ευρείας κατανάλωσης.

Στον ψηλό πληθωρισμό σαφώς συμβάλλει και η αύξηση στο κόστος θαλάσσιας μεταφοράς  εμπορευμάτων και υλικών λόγω της συμφόρησης σε λιμάνια εξαιτίας των lockdowns στην Κίνα αλλά και από την αύξηση της διεθνούς ζήτησης μετά την πανδημία.

Όλα τα πιο πάνω βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Κυπριακής Πολιτείας και των δυνάμεων της αγοράς και η δυνατότητα παρέμβασης με άμεσα αποτελέσματα που θα μειώσουν τον πληθωρισμό, είναι εκ των πραγμάτων πολύ περιορισμένη.

Ωστόσο, οι δυνατότητες της Κυβέρνησης και των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου ενδεχομένως  να είναι μεγαλύτερες για προώθηση μέτρων που θα μειώσουν τον ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού, θα οδηγήσουν σε σταθεροποίηση και σταδιακή μείωση του.

Βασικότερη όλων των παραμέτρων που θα συμβάλουν στην εκτόνωση της κατάστασης ίσως να  είναι η εξέταση/επανεξέταση εκείνων εκ των κυρώσεων της ΕΕ που οδηγούν στο ράλι τιμών και η προσαρμογή τους με τρόπο που, χωρίς να μειώνεται η επιδιωκόμενη πίεση επί της Ρωσίας, θα αμβλύνονται οι πληθωριστικές επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δε, θα πρέπει να αποφευχθούν νέες κυρώσεις που θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Λόγω του ευαίσθητου πολιτικού χαρακτήρα του θέματος τούτου, δεν ενδείκνυται η περαιτέρω ανάλυση του στην παρούσα.

Πέραν τούτου, οι μόνες προσφερόμενες υπό τις περιστάσεις επιλογές για συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού, ενδεχομένως να είναι οι ακόλουθες:

1. Επέκταση της περιόδου εφαρμογής μέχρι το τέλος του έτους των θετικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης που έχουν ήδη υλοποιηθεί και συγκεκριμένα της μείωσης του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για τους οικιακούς καταναλωτές από το 19% στο 10% και για τις ευάλωτες ομάδες στο 5% και της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

2. Με τη διαρκή αύξηση της τιμής των εισαγομένων καυσίμων, το Κράτος επωφελείται αυξημένων  εσόδων μέσω του ΦΠΑ και θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα επιστροφής στους  καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων με αντίστοιχη/ισοδύναμη μείωση/προσαρμογή του επιβαλλόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα.

3. Εξέταση της δυνατότητας επιβολής μειωμένου ή και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε έργα  εξοικονόμησης ενέργειας από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

4. Επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων.

5. Επίσπευση της εξαγγελίας και υλοποίησης όλων των Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

6. Προσωρινή κατάργηση των «antidumping duties» σε βασικές πρώτες ύλες που εισάγονται από τρίτες χώρες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής/διάθεσης των τελικών προϊόντων.

7. Επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στο φρέσκο γάλα και ψωμί.

8. Στήριξη της εγχώριας γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής με δέσμευση για διατήρηση τιμών σε συμφωνημένα επίπεδα.

9. Αποφυγή διοχέτευσης πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά (επιχειρήσεις ή εργαζόμενους) με οποιανδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε λόγο εκτός από παραγωγικές/αναπτυξιακές επενδύσεις, για όσο διάστημα συντρέχουν οι υφιστάμενες συνθήκες και στοχευμένη προσωρινή στήριξη ευάλωτων ομάδων με μέτρα κοινωνικής προστασίας.

10. Αναβολή οποιουδήποτε σχεδιασμού (σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο) για εφαρμογή μέτρων φορολογικού, δασμολογικού ή άλλου χαρακτήρα (πχ εισαγωγή πράσινης φορολογίας, αύξηση εταιρικού φόρου, κ.λπ.) που θα επιβαρύνει το λειτουργικό ή και το εργατικό κόστος των επιχειρήσεων, το οποίο θα μετακυληστεί στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών.

11. Εξόχως σημαντική θεωρούμε την προώθηση σε συνεργασία με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, της δημιουργίας Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για ομοιόμορφη επιδότηση του κόστους  της ηλεκτρικής ενέργειας (με κρατική απορρόφηση των αυξήσεων), στα πρότυπα του Γαλλικού προηγούμενου.

12. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, επιβάλλεται όσο ποτέ προηγουμένως η επίσπευση υλοποίησης όλων των σχεδιασμών για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και για την έλευση του φυσικού αερίου.

13. Τέλος, θα πρέπει ενδεχομένως μέσα από διακρατικές συμφωνίες, να δημιουργηθούν μεγαλύτερα αποθέματα βασικών αγαθών και πρώτων υλών για αποτελεσματική διαχείριση  μελλοντικών παρόμοιων φαινομένων πληθωριστικής έξαρσης.

Μέσα στις εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι αλλεπάλληλες και χρονικά  επικαλυπτόμενες κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου, είναι απόλυτα αναγκαίος και χρήσιμος ο συντονισμός της Πολιτείας και των φορέων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Είμαστε οποτεδήποτε στην διάθεση σας για από κοινού επεξεργασία των προσφορότερων και πλέον  τελεσφόρων επιλογών από το σύνολο των υποβληθεισομένων εισηγήσεων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας