anner-cyta-vodafone

Τι θα διεκδικήσει η ΣΕΚ στις ανανεωμένες συλλογικές συμβάσεις

InBusinessNews  29/10/2019 19:29
Τι θα διεκδικήσει η ΣΕΚ στις ανανεωμένες συλλογικές συμβάσεις

Τι θα διεκδικήσει η ΣΕΚ στις ανανεωμένες συλλογικές συμβάσεις

InBusinessNews  29/10/2019 19:29

Μισθολογικές αυξήσεις, αύξηση εισφορών στα Ταμεία Προνοίας και έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση για πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, από 1/1/2021, περιλαμβάνει το πλαίσιο πολιτικής για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που λήγουν στο τέλος του 2019, το οποίο θα διεκδικήσει η ΣΕΚ.

RELATED ARTICLES


Εξάλλου η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου εκφράζει έντονη ανησυχία για την ύπαρξη της αδήλωτης εργασίας και της σοβαρής απορρύθμισης της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Πολιτεία (κυβέρνηση και Βουλή), να συντονίσουν τη μεταξύ τους δράση και συνεργασία, ώστε χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναβλητικότητα να ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία για τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η ύπαρξη και λειτουργία της οποίας θα βάλει τάξη στην κάθε αταξία και παρανομία που υπάρχει στην αγορά εργασίας.

Πολιτική υποβολής αιτημάτων
Το Γενικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Επαγγελματικού Γραφείου που υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεδρία της στις 11 Οκτωβρίου 2019, ενέκρινε το πλαίσιο πολιτικής για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που λήγουν στο τέλος του 2019.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο πολιτικής τονίζεται ότι θα διεκδικηθούν τα εξής:

(α) Μισθολογικές αυξήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας αλλά και τα ξεχωριστά δεδομένα (βιωσιμότητα, κερδοφορία) στον κάθε κλάδο ή επιχείρηση ξεχωριστά. 

(β) Αύξηση των εισφορών στα Ταμεία Προνοίας, ιδιαίτερα σε εκείνα που οι εισφορές είναι κάτω από το 7%.

(γ) Στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν σχέδια υγείας, να γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών στη βάση και της συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

(δ) Αυξήσεις εισφορών στα Ταμεία Ευημερίας.

(ε) Να αυξηθούν τα ελάχιστα επίπεδα (μίνιμουμ) πρόσληψης στις κλίμακες των συλλογικών συμβάσεων. 

(στ) Να υποβληθεί αίτημα για μερική πληρωμή της γονικής άδειας στη βάση και της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(ζ)  Να ενσωματωθεί στις συλλογικές συμβάσεις ο κώδικας που υπογράφηκε με τους εργοδότες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.

(η) Εντός του 2020 να αρχίσει διάλογος με την κυβέρνηση για πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, από 1/1/2021, αφού δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην τριετούς διάρκειας διαφοροποίηση της ρύθμισης του θεσμού.


Κάλεσμα στην πολιτεία για αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας.
Έντονη ανησυχία για την ύπαρξη της αδήλωτης εργασίας και της σοβαρής απορρύθμισης της αγοράς εκφράζει η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019.

Έτσι, καλεί την Πολιτεία (κυβέρνηση και Βουλή), να συντονίσουν τη μεταξύ τους δράση και συνεργασία, ώστε χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναβλητικότητα να ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία για τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η ύπαρξη και λειτουργία της οποίας θα βάλει τάξη στην κάθε αταξία και παρανομία που υπάρχει στην αγορά εργασίας.

Η ΣΕΚ κάλεσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος για επαναξιολόγηση / εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών στην Κύπρο.

«Η καθυστέρηση στη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της αγοράς εργασίας και ενθαρρύνει τις προθέσεις μερίδας των εργοδοτών για την εκμετάλλευση ξένων εργαζομένων, θυματοποιώντας την ίδια στιγμή το ντόπιο εργατικό δυναμικό, τους κοινοτικούς εργαζόμενους και τους άνεργους», επισημαίνει σχετικά.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι επιβάλλεται η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαλόγου στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με στόχο τη σταδιακή μείωση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής, (πέναλτι 12%), στο πλαίσιο της διατήρησης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Κάλεσε ακόμα την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη διαβούλευση για αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας σε ολόκληρη την οικονομική και βιομηχανική δραστηριότητα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο και των εισηγήσεων που έχουν καταθέσει οι κοινωνικοί εταίροι, ώστε να περιοριστούν δραστικά τα εργατικά ατυχήματα και οι βιομηχανικές ασθένειες.

Η ΣΕΚ χαιρετίζει την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) που θεωρείται ως η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση μετά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναμένουν από την πολιτεία να πολιτεύεται με γνώμονα τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Υπογραμμίζεται επίσης πως, το ΓΕΣΥ βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και ότι χρειάζεται υπομονή και προσήλωση στο στόχο του μονοασφαλιστικού του χαρακτήρα, παρά την ύπαρξη των οποιονδήποτε προβλημάτων που πρέπει να επιλύονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

• Χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να υιοθετήσει τη θέση της ΣΕΚ για αύξηση της έκπτωσης για συνεισφορές προσώπων σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία στο 20% (δηλαδή από το 1/6 σε 1/5 του ετήσιου μισθού), με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2019.

Προς την ορθή κατεύθυνση είναι και οι πρόσφατες αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου για πάταξη της φοροδιαφυγής και ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους.

Χαιρετίζεται ιδιαίτερα η απόφαση με την οποία καθίσταται ως ποινικό αδίκημα η μη πληρωμή επιβεβαιωμένου φόρου εισοδήματος.

Χαιρετίζεται επίσης η απόφαση για να τεθεί σε δημόσιο διάλογο το Πλαίσιο για μία «Πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση, μέσα στο 2020, πρόταση που κατέθεσε η ΣΕΚ.

Εξάλλου, η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και τους εργοδότες να προχωρήσουν στην παραχώρηση γονικής άδειας με αποδοχές, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης και όπως σαφώς προνοεί η νέα Οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου που υιοθέτησε μέτρα για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

«Η υλοποίηση του πιο πάνω αιτήματος θα ικανοποιήσει και την πάγια αξίωση της ΣΕΚ, για γονική άδεια με αποδοχές και θα συμβάλει στην προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το δημογραφικό πρόβλημα», εξηγεί σχετικά.

Εκφράζει έντονη απαρέσκεια για την απόφαση εμπορικών τραπεζών να θεσμοθετήσουν τέλη και χρεώσεις είτε για την ανάληψη μετρητών από τα ταμεία είτε για την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, (π.χ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κλπ), προς €2 έκαστο λογαριασμό, είτε για τη μεταφορά χρημάτων ακόμα και σε λογαριασμούς του ίδιου δικαιούχου.

«Αυτές οι χρεώσεις, όπως βέβαια και άλλες, που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των τραπεζών, αποτελούν σοβαρό πλήγμα και αδικία σε βάρος των πολιτών και ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και σε βάρος όλων εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας», λέει η συντεχνία.

Ως εκ τούτου καλούνται όλα τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας που ασχολούνται με την προστασία των καταναλωτών, (π.χ. υπουργείο Εμπορίου, αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – ΕΠΑ), οι οποίοι από τον περασμένο Απρίλιο έλαβαν σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας από τη ΣΕΚ, να παρέμβουν και να λάβουν μέτρα προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

Η ΣΕΚ έχει ήδη εισηγηθεί την προώθηση μέτρων επιβράβευσης αντί επιβάρυνσης, σε μια προσπάθεια ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα της ψηφιοποίησης, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τραπεζών.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας