Η. Πασσάδης: Επιστροφή με πειθαρχία

InBusinessNews  07/07/2020 07:53
Η. Πασσάδης: Επιστροφή με πειθαρχία

Η. Πασσάδης: Επιστροφή με πειθαρχία

InBusinessNews  07/07/2020 07:53
Σε τέτοιες συνθήκες, η ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να επιδεικνύουν ευελιξία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιβίωσή τους, υπογραμμίζει ο Ηρακλής Πασσάδης ceo Cybarco Contracting.

RELATED ARTICLESΕπηρεαζόμαστε σημαντικά
Είναι αναντίλεκτο ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί σημαντικά από την υφιστάμενη κρίση. Το υποχρεωτικό κλείσιμο των εργοταξίων για περίοδο έξι, περίπου, εβδομάδων με βάση τα σχετικά διατάγματα, θα μειώσει τον κύκλο εργασιών των εταιρειών του κλάδου, θα επηρεάσει δυσμενώς τη ρευστότητά τους, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς. Η επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών συνοδεύεται και από αυστηρά μέτρα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, που έχουν αποφασιστεί από τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού. Τα μέτρα αυτά, όμως, δημιουργούν επιπρόσθετες προκλήσεις, όπως μείωση της παραγωγικότητας και αύξηση του κόστους κατασκευής.

Χάσαμε αριθμό προσωπικού
Επιπρόσθετα, υπάρχει και προσωπικό εργοταξίων - μη Κυπρίων - που έχει επιστρέψει στη χώρα του πριν από την ταξιδιωτική απαγόρευση και τώρα αδυνατεί να επανέλθει στις εργασίες του, ακόμα και αν το επιθυμεί. Όλα αυτά επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον κατασκευαστικό τομέα, παρόλο που ο βαθμός επηρεασμού και ο καταμερισμός του κόστους διαφοροποιείται ανά έργο και είδος συμβολαίου.

Αβέβαιη η πορεία του κλάδου
Η πορεία του κλάδου το 2021 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τον επηρεασμό του τομέα ανάπτυξης γης, ο οποίος ήταν σημαντικός παράγοντας επαναδραστηριοποίησης του κατασκευαστικού τομέα τα τελευταία χρόνια, καθώς και από τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό του κράτους. Ο τομέας των κατασκευών απασχολεί, άμεσα και έμμεσα, σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας και η διατήρηση σημαντικού αναπτυξιακού προϋπολογισμού, με ικανοποιητικό αριθμό έργων κατάλληλου μεγέθους, θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στη διατήρηση θέσεων εργασίας, στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στην αύξηση των εισοδημάτων τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για το Κράτος.

Εφαρμόσαμε όλα τα μέτρα
Στη Cybarco Contracting, αλλά και στον Όμιλο Λανίτη γενικότερα, προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει η διασφάλιση της υγείας του προσωπικού, των οικογενειών τους και των συνεργατών μας, όπως και η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας του προσωπικού μας.
Εφαρμόσαμε όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα προστασίας της υγείας και χρησιμοποιήσαμε τεχνολογικές λύσεις που ήδη εφαρμόζονταν στην εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο αυξήσαμε ακόμα περισσότερο τα μέτρα διασφάλισης της υγείας του προσωπικού, αλλά του προσφέραμε και την ευελιξία να αντιμετωπίσει τυχόν προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα που προέκυψαν.

Σχέδιο εταιρικής συνέχειας
Η όλη κατάσταση μας έδωσε, επίσης, τη δυνατότητα να καταρτίσουμε σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, σχετικό με τις νέες προκλήσεις και τα ρίσκα που προέκυψαν. Παράλληλα, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της ρευστότητας της εταιρείας, απαραίτητο συστατικό για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Επιστροφή με πειθαρχία
Έχουμε ανοίξει τα εργοτάξιά μας από τις 4 Μαΐου, με βάση το σχετικό διάταγμα, ακολουθώντας τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας, που έχουν αποφασιστεί από τις αρμόδιες Αρχές. Η πειθαρχία είναι απαραίτητη για την προστασία όλων, αλλά και για να μην οπισθοδρομήσουμε και αναιρέσουμε όσα κατάφερε να πετύχει με θυσίες και επίδειξη κοινωνικής ευθύνης, τις τελευταίες εβδομάδες, ο κυπριακός λαός. Εμείς παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται.

Προσαρμογή με ευελιξία
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρες συνθήκες στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις προσωπικές, κοινωνικές, αλλά και επαγγελματικές μας συνήθειες και δραστηριότητες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για το προσεχές μέλλον η νέα μας καθημερινότητα θα διαφέρει από εκείνη που γνωρίζαμε πριν από την κρίση. Σε τέτοιες συνθήκες, η ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να επιδεικνύουν ευελιξία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιβίωσή τους.

Ανθεκτικοί στα δύσκολα
Στη Cybarco πιστεύουμε και επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Αναμφίβολα θα συνεχίσουν να δημιουργούνται προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της νέας πραγματικότητας, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι έχουμε τις υγιείς βάσης και τα κατάλληλα άτομα για να τις αντιμετωπίσουμε. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου έχει επιδείξει και αποδείξει στο παρελθόν την ανθεκτικότητα και την ικανότητά του να αντεπεξέρχεται σε δύσκολες συνθήκες. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας