Τριετία Πανίκου Νικολάου: Έργα και ημέρες

InBusinessNews  11/08/2022 06:30
Τριετία Πανίκου Νικολάου: Έργα και ημέρες

Τριετία Πανίκου Νικολάου: Έργα και ημέρες

InBusinessNews  11/08/2022 06:30

Όταν πριν από περίπου τρία χρόνια έγινε γνωστό ότι ο Πανίκος Νικολάου θα αναλάμβανε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Τράπεζα Κύπρου, αρκετοί προσπαθούσαν να μάθουν ποιο είναι το συγκεκριμένο στέλεχος που θα ηγηθεί του οργανισμού.

Ειδικά σε μία περίοδο που είχαν μεν γίνει βήματα προόδου μετά την κορύφωση της χρηματοοικονομικής κρίσης αλλά η τράπεζα χρειαζόταν ακόμα πολλή δουλειά για να φτάσει στο σημείο να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο, όπως ήταν για πολλές δεκαετίες προηγουμένως.

Διαβάστε ακόμα: 

Farah Shammas: Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισα 

Canyon: Η νέα οικιστική ανάπτυξη 34 μονάδων στη Λεμεσό (pics) 

Altamira: Επαύλεις από €116.000 σε ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές

Όσοι τον γνώριζαν, μιλούσαν για την πρακτικότητα και την ευθύτητα που τον διέκρινε κάτι που σίγουρα τον βοήθησε να επιτύχει τους στόχους του ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων της Τράπεζας. Το στοίχημα βέβαια, ήταν αν θα κατόρθωνε την ίδια πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα να την εφαρμόσει σε ολόκληρο το οικοδόμημα της Τράπεζας Κύπρου.

Τον Σεπτέμβριο συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη μέρα που ανέλαβε και επίσημα τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας και έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει σε όλα τα επίπεδα. Τελευταίο σημαντικό ορόσημο ήταν η επιτυχία του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού μέσω του οποίου αποχώρησαν 550 άτομα, εξέλιξη την οποία σχεδόν άμεσα ο οίκος Moody’s χαρακτήρισε ως πιστωτικά θετική εξέλιξη, αφού μειώνει κατά 16% το εργατικό δυναμικό της Τράπεζας και δημιουργεί σημαντικές ετήσιες εξοικονομήσεις.

Η βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού με δράσεις όπως η στοχευμένη μείωση του προσωπικού και του αριθμού των καταστημάτων ήταν ένας από τους σημαντικότερους στόχους που είχε θέσει ο CEO της Τράπεζας Κύπρου. Πράγματι, με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, ο αριθμός του προσωπικού μειώνεται κατά περίπου16%. Ενδεικτικά, το Συγκρότημα έχει από τον Ιούνιο του 2019 μειώσει τον αριθμό του προσωπικού κατά περισσότερο από 1,300 άτομα (μείωση ύψους περίπου 30%).

Διαβάστε ακόμη:

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα έχει μειώσει τον αριθμό των καταστημάτων του κατά 20 από την αρχή του έτους και πλέον λειτουργούν 60. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 25% μέσα σε μερικούς μήνες, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες αφού οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας αποτελούν εδώ και καιρό το βασικό κανάλι διεξαγωγής συναλλαγών από τους πελάτες. Τα τελευταία τρία χρόνια το μέγεθος του δικτύου καταστημάτων μειώθηκε κατά 37 καταστήματα, μία μείωση της τάξης του 40% περίπου.

Η τριετία με τον Πανίκου Νικολάου να ηγείται δεν συνδέθηκε μόνο με τις σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις που είχε να διαχειριστεί η Τράπεζα αλλά και με ένα ιδιαίτερα πρωτόγνωρο εξωτερικό περιβάλλον λόγω αρχικά της πανδημίας και πιο πρόσφατα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της ανόδου των τιμών βασικών πρώτων υλών και της ενέργειας και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρά λοιπόν τις μεγάλες προκλήσεις που υπήρχαν, τέθηκαν φιλόδοξοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα, από τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου του οργανισμού μέχρι τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεχομένως ο σημαντικότερος στόχος που επιτεύχθηκε και μάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα του αναμενόμενου να είναι η μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ σε μονοψήφια επίπεδα. Πλέον, το ποσοστό των ΜΕΔ προς τα συνολικά δάνεια μειώθηκε σε 6.5% και 2.7% μετά τις πιστωτικές ζημιές. Στόχος της Τράπεζας, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες είναι η μείωση των ΜΕΔ στο 5% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι προαναφερόμενες δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας του οργανισμού δεν θα ήταν εφικτές αν παράλληλα δεν έτρεχε και μία πρωτοποριακή διαδικασία για τα κυπριακά δεδομένα, η οποία αφορούσε την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνογνωσίας και υποδομής. Οι επενδύσεις εκατομμυρίων του Συγκροτήματος είχαν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία των πελατών οι οποίοι πλέον θεωρούν δεδομένη την χρήση των ψηφιακών καναλιών για τη διεξαγωγή των συναλλαγών τους.

Και τώρα απόδοση

Όλες οι πάνω θετικές εξελίξεις έχουν ενισχύσει σημαντικά και τα κεφάλαια της Τράπεζας. Μάλιστα, πρόσφατα το Συγκρότημα αναθεώρησε εκ νέου τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους, προβλέποντας αυξημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για κάθε χρόνο ξεκινώντας από το 2023, καθώς και ROTE πάνω από 10% για το έτος 2024, ένα χρόνο νωρίτερα από ότι αρχικά αναμενόταν. Ουσιαστικά λοιπόν τέθηκαν δυνατές βάσεις για διανομή μερίσματος στο εγγύς μέλλον.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2022: «Οι μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας είναι ξεκάθαρες. Το Συγκρότημα επικεντρώνεται εκ νέου στην ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων, μέσω ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας. Επιπρόσθετα, συνεχίζει να επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, διατηρώντας παράλληλα καλή κεφαλαιακή βάση, ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην στήριξη της κυπριακής οικονομίας.

Περαιτέρω, το Συγκρότημα έχει θέσει τις βάσεις για ενίσχυση της οργανωτικής ανθεκτικότητας και πολιτικής για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά µε τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα (Environmental, Social and Governance, ESG) και συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία ενός οργανισμού με όραμα για το μέλλον με ξεκάθαρη στρατηγική υποστηριζόμενη από αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση ευθυγραμμισμένη με προτεραιότητες αναφορικά με ΠΚΔ θέματα».

Κερασάκι το JINIUS

Ο προσανατολισμός της Τράπεζας προς την τεχνολογία επιβεβαιώθηκε και με τη δημιουργία του Jinius, την πρώτη πλατφόρμα ψηφιακής οικονομίας στην Κύπρο η οποία διασυνδέει επιχειρήσεις και ιδιώτες στην κυπριακή αγορά σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Διαβάστε εδώ: Έλενα Μέλη: Όλη η κυπριακή αγορά σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση και στους πελάτες της, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία που ψηφιοποιούν, απλοποιούν, και επιταχύνουν τις καθημερινές τους συναλλαγές και δραστηριότητες. Περισσότερες από 1200 εταιρείες έχουν ήδη συνδεθεί στην πλατφόρμα.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας