Ενισχύεται η Κύπρος ως προορισμός επιλογής για funds

Ενισχύεται η Κύπρος ως προορισμός επιλογής για funds

Ενισχύεται η Κύπρος ως προορισμός επιλογής για funds

Απογειώνεται και διευρύνεται ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα της Κύπρου για επενδυτικά ταμεία με την ψήφιση των νομοσχεδίων από την Βουλή την περασμένη Τρίτη σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές επενδύσεις, ενώ όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες του τομέα ενισχύουν την παγκόσμια θέση της χώρας μας ως χώρα προτίμησης για την δημιουργία και μεταφορά συλλογικών επενδύσεων και σχετικών εταιρειών διαχείρισης.

Το InBusinessNews έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς επαγγελματίες του τομέα επενδύσεων και του κάλεσε να τοποθετηθούν σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που επέρχονται στο fund industry της Κύπρου μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων, καθώς επίσης για το ποιες είναι οι προοπτικές της χώρας και ποια αναμένονται να είναι τα οφέλη για την κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Διαβάστε ακόμα: Τρ. Κύπρου: Γιατί πώλησε το φιλέτο της στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Διαβάστε ακόμα: Αποτελεσματικότερο το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

 
Andreas-Yiasemides

Ανδρέας Γιασεμίδης
Μέλος ΔΣ CIFA

Με την ψήφιση των νομοσχεδίων τι αλλάζει σε ό,τι αφορά το fund industry της Κύπρου;
Η νέα νομοθεσία η οποία συμπληρώνει την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) προβλέπεται να ενισχύσει περαιτέρω το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο και ακολούθως τον κλάδο των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο.

Η σύσταση και λειτουργία Καταχωρημένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) οι οποίοι θα εποπτεύονται αποκλειστικά μέσω του αδειοδοτημένου διαχειριστή τους, η επιλογή για σύσταση ΟΕΕ υπό τη μορφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού είτε με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, η διαμόρφωση των προνοιών σχετικά με το αρχικό κεφάλαιο των ΟΕΕ και το διορισμό θεματοφύλακα αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των πρόσφατων αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τους ΟΕΕ.

Η πρόσφατη αναβάθμιση σχετικών προνοιών στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, ενισχύει τη παγκόσμια θέση της Κύπρου ως χώρα προτίμησης για την δημιουργία και μεταφορά συλλογικών επενδύσεων και σχετικών εταιρειών διαχείρισης.

Ποιες προοπτικές για το fund industry της Κύπρου δημιουργούνται με την ψήφιση των νομοσχεδίων;
Οι συνεχές προσπάθειες για τη διατήρηση και εκμοντερνισμό του θεσμικού πλαισίου, ως ανωτέρω, αναφορικά με το κλάδο των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο, τα πολιτικά γεγονότα που διαδραματίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. η επερχόμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από Ασιατικές χώρες για πραγματοποίηση μέρος των εμπορικών τους ασχολιών στην Κύπρο, συμβάλλουν στην αυξανόμενη προτίμηση της Κύπρου ως εναλλακτικός προορισμός για την εγκαθίδρυση και μεταφορά συλλογικών επενδυτικών ταμείων και σχετικών εταιρειών διαχείρισης. Στόχος των νομοσχεδίων είναι η μετατροπή της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου και ελκυστικού διεθνές κέντρου επενδυτικών ταμείων.

Ποια είναι τα γενικότερα οφέλη για την κυπριακή Οικονομία;
Η εδραίωση της Κύπρου ως προορισμός για την δημιουργία ΟΕΕ και εταιρειών διαχείρισης θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία στο σύνολο της, μερικά των οποίων η δημιουργία θέσεων εργασίας αναγκαίων για την στελέχωση των εν λόγω νομικών οντοτήτων, η αύξηση εισοδήματος στο κράτος λόγω της καταβολής φόρων και η προσέλκυση διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών λόγω της αυξανόμενης ένδειξης εμπιστοσύνης στον εν λόγω κλάδο.

 
Panikos_Teklos

Πανίκος Τέκλος
Risk Advisory Partner and Managing Director of Deloitte Investment Services

Με την ψήφιση των νομοσχεδίων τι αλλάζει σε ό,τι αφορά το fund industry της Κύπρου;
Οι κύριες προσθήκες και αλλαγές των νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν, στις 10 Ιουλίου 2018, από την Ολομέλεια της Βουλής είναι οι εξής:
Στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), περιλαμβανομένων των αυτοδιαχειριζόμενων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) και των Καταχωρημένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο χώρο των επενδυτικών ταμείων καθώς και βελτιώσεις του υφιστάμενου πλαισίου, συμπεριλαμβάνει:

1. Τη σύσταση και τη λειτουργία των Καταχωρημένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), οι οποίοι δε θα υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά θα εποπτεύονται μέσω του διαχειριστή τους, ο οποίος πρέπει να είναι αδειοδοτημένος, και θα μπορούν να διατίθενται προς επένδυση μόνο σε «επαγγελματίες» ή/και «επαρκώς ενημερωμένους» επενδυτές.

2. Το αρχικό κεφάλαιο των ΟΕΕ.

3. Το διορισμό θεματοφύλακα, αναλόγως της μορφής που θα έχει ο ΟΕΕ.

4. Τη σύσταση και τη λειτουργία ΟΕΕ ως ετερόρρυθμου συνεταιρισμού με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

5. Την ανάθεση της λειτουργίας διαχείρισης αναφορικά με τη διοίκηση των ΟΕΕ.

Φορολογικές νομοθετικές αλλαγές:

1. Βάσει προϋποθέσεων, φορολόγηση του carried interest/performance fee για άτομα που εργάζονται σε ΔΟΕΕ και Διαχειριστές των ΟΣΕΚΑ στο 8% με ελάχιστη ετήσια φορολόγιση 10.000 ευρώ. Η επιλογή θα μπορεί να γίνεται από το εκάστοτε άτομο σε ετήσια βάση για συνολική περίοδο 10 ετών.

2. Μη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο σε περιπτώσεις που:
i. η επένδυση γίνεται μέσω επενδυτικών ταμείων με φορολογική διαφάνεια από επενδυτές που είναι μη-κάτοικοι και,
ii. διαχείριση μη-Κυπριακών επενδυτικών ταμείων από την Κύπρο

3. Κάθε υποτμήμα ενός επενδυτικού ταμείου θα θεωρείται σαν ξεχωριστός φορολογούμενος παρότι δεν θα αποτελεί ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

4. Τα μερίσματα που θεωρούνται να λαμβάνονται (deemed dividend distribiutions) από domiciled Κύπριους φορολογικούς κατοίκους θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά σε ποσοστό 17%.

Ποιες προοπτικές για το fund industry της Κύπρου δημιουργούνται με την ψήφιση των νομοσχεδίων;
Η ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων απογειώνει και διευρύνει ακόμα περισσότερο το Κυπριακό Οικοσύστημα επενδυτικών ταμείων και προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, ανταγωνιστικότητα και επιλογές στην προσέλκυση ενδιαφερομένων Διαχειριστών, επενδυτών και άλλων συμβαλλομένων μερών που κοιτάζουν ευρωπαϊκούς προορισμούς για την δημιουργία τέτοιων δομών. Επίσης συνδράμουν στο να τοποθετήσουν την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο χάρτη προορισμών για δημιουργία επενδυτικών ταμείων και προδίδει απτά την στήριξη και προώθηση αυτού του τομέα μέσα από τη σύμπραξη των ιδιωτικών και αρμοδίων δημοσίων φορέων της χώρας μας.

Ποια είναι τα γενικότερα οφέλη για την κυπριακή Οικονομία;
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης των ευρύτερων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της κυπριακής Οικονομίας μέσω της προσέλκυσης νέων Διαχειριστών, της σύστασης επενδυτικών ταμείων που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, φέρνουν επιπλέον εμπειρογνωμοσύνη, δημιουργούν φορολογικά και άλλα εισοδήματα για την οικονομία, δημιουργούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης έργων, και συντείνουν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων προς ή/και διαμέσου της Κύπρου.
 
xanthis

Κωνσταντίνος Ξάνθης
Head, Wealth Management Operations - Eurobank Cyprus

Με την ψήφιση των νομοσχεδίων τι αλλάζει σε ό,τι αφορά το fund industry της Κύπρου;
Η ψήφιση των νομοσχεδίων από την Βουλή στις 10/7/2018 αφορά στην επικαιροποίηση του νόμου για τα Alternative Investment funds και την εισαγωγή ορισμένων σημαντικών τροποποιήσεων σχετικά με την φορολόγηση που αφορά τους επενδυτές, τα funds αλλά και τους διαχειριστές τους. Η εφαρμογή τους τίθενται σε ισχύ με την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  

 

Τα νομοσχέδια είναι μέρος της καλά συντονισμένης προσπάθειας που γίνεται  από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταστήσουν την Δημοκρατία της Κύπρου ένα Ευρωπαϊκό κέντρο για την ίδρυση και λειτουργία Επενδυτικών Ταμείων (AIF, UCITS) εκσυγχρονίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο και δίνοντας την ευελιξία και τις επιλογές που έχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα, όπως το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο για τα AIF καθιερώνει ένα νέο τύπο Fund στην Κυπριακή αγορά, τα Registered Alternative Investment Funds (RAIF),  τα οποία εισάγουν ένα πιο αποτελεσματικό, γρήγορο και οικονομικό τύπο ίδρυσης και λειτουργίας AIF / Οργανισμών Ενναλακτικών Επενδύσεων (OEE). 

Συγκεκριμένα τα Registered Alternative Investment Funds έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
-    Δεν απαιτείται η αδειοδότηση από την Εποπτική Αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό την διαχείριση Alternative Investment Fund Manager (AIFM) ο οποίος εποπτεύεται από την ΕΚΚ ή αντίστοιχη αρχή άλλου κράτους μέλους. 
-    Η ίδρυση και λειτουργία του RAIF απαιτεί την γνωστοποίηση στην ΕΚΚ προκειμένου να γίνει η εγγραφή στο μητρώο RAIF που θα τηρείται στην ΕΚΚ. 
-    Η εποπτεία θα γίνεται στο επίπεδο του AIFM που θα διαχειρίζεται το RAIF, και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις η διαχείριση μπορεί να γίνεται από άλλους εποπτευόμενους φορείς όπως εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ 
-    Προϋποθέτει τον διορισμό θεματοφύλακα που λειτουργεί στην Δημοκρατία
-    Δίνει την δυνατότητα δομής Umbrella με διαφορετικά επενδυτικά τμήματα (Compartments)
-    Μπορεί να είναι κλειστού ή ανοικτού τύπου 
-    Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
-    Μπορούν να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές ή επενδυτές οι οποίοι είναι καλά πλήρως ενημερωμένοι για τα χαρακτηριστικά τους

Eπίσης, ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα ίδρυσης AIF σε μορφή limited partnership το οποίο διαφοροποιείται από τις μέχρι σήμερα μορφές ίδρυσης AIF προσδίδοντας ξεχωριστή νομική οντότητα στο AIF

Ποιες προοπτικές για το fund industry της Κύπρου δημιουργούνται με την ψήφιση των νομοσχεδίων;
Θεωρούμε ότι οι προοπτικές του Fund Industry της Κύπρου είναι πολύ θετικές, δεδομένου των αλλαγών που βλέπουμε να εξελίσσονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, π.χ. Βrexit. Το ενδιαφέρον επενδυτών από μεγάλες Ανατολικές χώρες Κίνα, Ινδία για εγκατάσταση στην Ευρώπη κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι επαγγελματίες του χώρου όσο και οι επενδυτές ζητούν ένα σταθερό, ευέλικτο και ανταγωνιστικό περιβάλλον να αναπτύξουν έγκαιρα τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια τους.  Τα συγκεκριμένα νομοσχέδια δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές και φέρνουν την Κύπρο στο χάρτη των επιλογών των επενδυτών που θέλουν να έχουν βάση και να δραστηριοποιηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά ή να δραστηριοποιηθούν από μια Ευρωπαϊκή χώρα στις διεθνείς αγορές.

Ποια είναι τα γενικότερα οφέλη για την κυπριακή Οικονομία;
Η Κυπριακή οικονομία έχει άμεσα γενικότερα οφέλη από την ίδρυση και δραστηριοποίηση των Επενδυτικών Ταμείων διότι διαφοροποιεί την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δημιουργώντας και ενισχύοντας ένα νέο τομέα παροχής υπηρεσιών στην χώρα, ευνοεί την ενασχόληση και παροχή υπηρεσιών από όλους τους εμπλεκομένους επαγγελματίες π.χ. Νομικών, Λογιστών, Τραπεζών, Επενδυτικών Εταιριών κ.α. Θα έχει την δυνατότητα να προσελκύσει υψηλού επιπέδου επαγγελματίες του χώρου προσδίδοντας ένα υψηλότερο προφίλ αναγνώρισης και ανταγωνιστικότητάς τoυ Fund industry και γενικότερα της οικονομίας. Ταυτόχρονα, από την προσδοκώμενη ανάπτυξη του Fund Industry θα υπάρχουν και έμμεσα οφέλη σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως είναι τα ακίνητα (αγορά/ενοικίαση εγκαταστάσεων γραφείων/σπιτιών) και γενικότερα αύξηση της κατανάλωσης στην τοπική αγορά. 
EliasNeocleous
 
Ηλίας Νεοκλέους
Managing Partner - Elias Neocleous & Co. LLC
Με την ψήφιση των νομοσχεδίων τι αλλάζει σε ό,τι αφορά το fund industry της Κύπρου;

Ψηφίστηκαν από την Βουλή τα νομοσχέδια για εναλλακτικές επενδύσεις, δημιουργώντας νέες προοπτικές για εγγραφή νέου τύπου funds στην Κύπρο παρόμοιες με όλες τις ξένες δικαιοδοσίες για επενδυτικά ταμεία και ακολουθώντας τις καλύτερες πρακτικές που ακολουθούν και οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαφαίνεται ότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει την εμπειρία που αποκτήθηκε στην Κυπριακή αγορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από την θέσπιση του αρχικού νόμου για τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και διαβλέπει στην διόρθωση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου μέσω της πρακτικής γνώσης που αποκτήθηκε.

Ειδικότερα, η νέα Νομοθεσία επιτρέπει την ίδρυση στην Κύπρο αμοιβαίων κεφαλαίων με συνοπτικές διαδικασίες (Registered Alternative Investment Fund (RAIF)). Το νομοσχέδιο ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία των ΟΕΕ, περιλαμβανομένων των αυτοδιαχειριζόμενων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) και των Καταχωρισμένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ).

Καθορίζει τις βασικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας, διαφάνειας και εποπτείας και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη θεματοφυλακή των ΟΕΕ.

Επίσης εισάγονται νέες πρόνοιες οι οποίες αποσκοπούν στο να καταστήσουν το θεσμικό πλαίσιο των ΟΕΕ πιο ελκυστικό με τη σύσταση και τη λειτουργία των ΚΟΕΕ, οι οποίοι δε θα υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά θα εποπτεύονται μέσω του διαχειριστή τους, ο οποίος πρέπει να είναι αδειοδοτημένος.

Οι ΟΕΕ οφείλουν να τηρούν ένα ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο και οφείλουν να έχουν θεματοφύλακα για την διασφάλιση των συμφερόντων των επενδυτών, ενώ ταυτοχρόνως, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΕΕΠΑΠ, οι οποίοι είναι μικρότεροι και πιο ιδιωτικής φύσης να εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, από την υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα.

Το νέο νομικό πλαίσιο βάζει την Κύπρο ψηλά στον χάρτη των Funds, εκσυγχρονίζει και καθιστά τη νομοθεσία ελκυστική, ώστε ξένοι επενδυτές να επιλέγουν την Κύπρο ως έδρα τους για την δημιουργία και διαχείριση διεθνών ταμείων εναλλακτικών επενδύσεων με διαφάνεια και σύγχρονους κανόνες εποπτείας και διαχείρισης. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι ένα καίριο βήμα προς την κατεύθυνση του να καταστεί η Κύπρος ένα κέντρο δραστηριοποίησης τέτοιου τύπου διεθνών ταμείων εναλλακτικών επενδύσεων. Προσβλέπουμε στην συνέχιση της ορθής ρύθμισης της αγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που τα τελευταία χρόνια έχει σημαντικά συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας