Τρ. Κύπρου: Γιατί πώλησε το φιλέτο της στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Τρ. Κύπρου: Γιατί πώλησε το φιλέτο της στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Τρ. Κύπρου: Γιατί πώλησε το φιλέτο της στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Με βάση τα στοιχεία, η Τράπεζα Κύπρου πώλησε το υγιέστερο μέρος του χαρτοφυλακίου της, δηλαδή τη θυγατρική της στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μία κίνηση που μάλλον αιφνιδίασε τους περισσότερους. Η θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβανόταν στους πυλώνες ανάπτυξης της τράπεζας και κατέγραφε σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, τόσο από πλευράς δανείων όσο και από πλευράς καταθέσεων, παρόλο που για τα δεδομένα της βρετανικής αγοράς ήταν μία πολύ μικρή τράπεζα.

RELATED ARTICLES


 
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, πως στην ετήσια έκθεση για το 2017, στην ενότητα επισκόπηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σημειώνεται χαρακτηριστικά πως «στρατηγική επικέντρωση του Συγκροτήματος είναι στην αναμόρφωση του επιχειρηματικού του μοντέλου για την ανάπτυξη των κύριων δραστηριοτήτων του στην Κύπρο μέσω μιας πολιτικής συνετού νέου δανεισμού και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο». Ενώ σε άλλο σημείο εξηγεί: «Η BOC PCL στοχεύει στην προσεγμένη επέκταση των δραστηριοτήτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένοντας συνεπής με το Πλαίσιο ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων του Συγκροτήματος και το κανονιστικό περιβάλλον. Μέσω επιλεκτικής παρουσίας σε Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ και με χρηματοδότηση από τη λιανική αγορά, η στρατηγική του Συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ανάπτυξη των εργασιών του στην αγορά ακινήτων, συγκεκριμένα στην επαγγελματική αγορά προς-ενοικίαση και τη διεύρυνση προσφοράς προϊόντων στην αγορά στεγαστικών δανείων, λογαριασμών ταμιευτηρίου, τρεχούμενων λογαριασμών και προϊόντων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και για Κύπριους κατοίκους».
 
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η τράπεζα την Τρίτη, σημειωνόταν πως «η πώληση του Συγκροτήματος Η.Β. εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για δημιουργία αξίας για τους μετόχους και επικέντρωση κυρίως στη στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας».
 
Το γενικότερο μήνυμα που φεύγει από την τράπεζα, είναι πως για να συνεχίσει την ανάπτυξή της η θυγατρική, χρειαζόταν ενίσχυση, και διαφάνηκε πως αυτή η ενίσχυση συνεπαγόταν με πώληση σε επενδυτές. Ένας παράγοντας που φαίνεται να έπαιξε σημασία στη λήψη της απόφασης, ήταν και το γεγονός πως με την υλοποίηση του Brexit, οι διαδικασίες εποπτείας της τράπεζας δεν γίνονταν απλά περίπλοκες αλλά και κοστοβόρες.

Διαβάστε ακόμα: Ενισχύεται η Κύπρος ως προορισμός επιλογής για funds
 
Τα δεδομένα της θυγατρικής
Στο τέλος του 2017, τα δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 1,6 δις ευρώ, αποτελώντας το 9% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος. Τα νέα δάνεια που έδωσε η θυγατρική στο ΗΒ το 2017 ήταν 578 εκατ. Ενδεικτικό της στρατηγικής ανάπτυξης των εργασιών στο ΗΒ, είναι πως τα συνολικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 84% από το Δεκέμβριο του 2015 και οι συνολικές καταθέσεις κατά 60% για την ίδια περίοδο.
 
Τα συνολικά έσοδα για το 2017 ανήλθαν σε 46,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, υπήρξε μία μεγάλη πρόβλεψη της τάξης των 58,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47 εκατ. ευρώ αφορούσαν εκτίμηση για πιθανές εκροές που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις σε πελάτες λόγω παραβίασης στις αρχές συμπεριφοράς. Κατά το 2016 και το 2017, το συγκρότημα  αναγνώρισε συνολικές ζημιές ύψους 57,5 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο θέμα. Οι καταθέσεις των πελατών στο ΗΒ ανήλθαν στο τέλος του 2017 σε 1.8 εκατ. ευρώ και στη μεγάλη τους πλειοψηφία προέρχονταν από ιδιώτες.
 
Πάντως το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μακράν το υγιέστερο του Ομίλου, αφού  στο τέλος Μαρτίου οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανέρχονταν σε μόλις 10 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο έκλεισε με κέρδος μετά φόρων 2,3 εκατ. ευρώ.
 
Ο αριθμός των εργαζομένων της βρετανικής θυγατρικής ανερχόταν σε 250 περίπου.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως η θυγατρική είχε προχωρήσει πρόσφατα σε έκδοση δευτεροβάθμιου κεφαλαίου υπό μορφή δανείου ύψους 30 εκατ. λιρών προς το συγκρότημα.

Διαβάστε ακόμα: Αποτελεσματικότερο το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας
 
Το αποτέλεσμα της πώλησης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το λογιστικό κέρδος από την πώληση αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 3 εκατ ευρώ. Το Συγκρότημα θα προβεί σε επικαιροποιημένη ενημέρωση για τη χρηματοοικονομική επίδραση της πώλησης κατά την ολοκλήρωσή της.  Η συναλλαγή αναμένεται να μην έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και η καθοδήγηση για βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους περίπου €0.40 για το έτος, με βάση την οργανική κερδοφορία, διατηρείται. Με εξαίρεση τη μείωση του στόχου για το μέγεθος του ισολογισμού κατά περίπου 2 δις ευρώ, σημειώνεται, οι στόχοι του Συγκροτήματος για το έτος και η μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση διατηρούνται και εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν την επίδραση από οποιεσδήποτε συναλλαγές για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό.
 
Πάντως, το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει η τράπεζα, είναι πως οι εξελίξεις δεν έχουν σχέση με τα τεκταινόμενα εντός Κύπρου, αφού πρόκειται για διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αρκετό καιρό. Υποστηρίζεται δε, πως η πώληση σε book value καταδεικνύει πως δεν ήταν καταναγκαστική πράξη απομόχλευσης.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας