Ελληνική Τράπεζα: Επενδύει στο περιβάλλον και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας

Δελτίο Τύπου  21/03/2018 13:10
Ελληνική Τράπεζα: Επενδύει στο περιβάλλον και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας

Ελληνική Τράπεζα: Επενδύει στο περιβάλλον και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας

Δελτίο Τύπου  21/03/2018 13:10
Τα πράσινα κτήρια, τα οικολογικά πρότυπα, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η γενικότερη περιβαλλοντική συνείδηση που έχει υιοθετήσει η Ελληνική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια την καθιστούν έναν από τους πλέον περιβαλλοντικά ευαίσθητους οργανισμούς στην Κύπρο.

RELATED ARTICLES

 
Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η Ελληνική Τράπεζα αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις και υιοθετεί επιλογές οι οποίες ελαχιστοποιούν το οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
 
Από το 2012 οι επενδύσεις του Ομίλου σε δράσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος αυξήθηκαν κατακόρυφα. Συγκεκριμένα, το 2012 οι επενδύσεις στον τομέα ήταν μόλις €65.200, ενώ το 2017 σχεδόν πενταπλασιάστηκαν φτάνοντας τις €354.875.
 
Με συνεχείς προσπάθειες σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, ο Όμιλος επαναπιστοποιήθηκε το 2018 με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2011. Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, σε όλες τις εγκαταστάσεις στην Κύπρο, προσφέροντας μία συστηματική προσέγγιση για διαρκή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.
 
Το 2017, ο Όμιλος μείωσε την ενεργειακή του κατανάλωση κατά 30% (kWh/ τμ) σε σύγκριση με το 2012, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 24% και τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματός του κατά 52%.
 
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 ήταν 8.2 εκατ. kWh/ μήνα και το 2017 υποχώρησε στις 6.2 εκατ. kWh/ μήνα. Η μείωση είναι αισθητή και σε επίπεδο τετραγωνικών μέτρων, καθώς η ετήσια κατανάλωση το 2012 ήταν 171,54 kWh/ τμ και το 2017 έφτασε στις 120,27 kWh/ τμ. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Co2) από 17.5 εκατ. kg/ μήνα το 2012 μειώθηκαν σε 13.3 εκατ. kg/ μήνα το 2017, ενώ το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε από €2.4 εκατ. το 2012 σε €1.15 εκατ. το 2017. Πλέον, στόχος για το 2018 είναι η περαιτέρω μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο 33% και η μείωση των εκπομπών του Co2 στο 27%.
 
Ταυτόχρονα, η Ελληνική Τράπεζα έχει αποκτήσει το σήμα του Πράσινου Κτηρίου από τη CYMEPA για 33 από τα κτήριά της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εφαρμογή και τήρηση αυστηρών κριτηρίων όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού, διαχείρισης απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προϊόντων προς το περιβάλλον, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.


Επιδίωξη της Τράπεζας είναι όχι απλά να συμμορφώνεται αλλά και να υπερέχει απέναντι στις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ενεργειακή κατανάλωση. Είναι ένα έργο σε διαρκή εφαρμογή με την υιοθέτηση μιας ευρύτερης οικολογικής συνείδησης και εντατικές προσπάθειες για μείωση των αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και ενεργειακού σχεδιασμού.
 
hellenic
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας