Επ. Κεφαλαιαγοράς: Καμπάνα μισού εκατ. σε δύο ΚΕΠΕΥ

INBusinessNews  28/01/2016 18:15
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Καμπάνα μισού εκατ. σε δύο ΚΕΠΕΥ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Καμπάνα μισού εκατ. σε δύο ΚΕΠΕΥ

INBusinessNews  28/01/2016 18:15

Διοικητικά πρόστιμα ύψους €506.000 σε δύο Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) επέβαλε το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Οι ποινές επιβλήθηκαν στο πλαίσιο εποπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την Εποπτική Αρχή και στη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν αδυναμίες στη συμμόρφωση των δύο εταιρειών με τις νομικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΚΚ, πρόκειται για την ΚΕΠΕΥ Banc de Binary, με την οποία υπήρξε συμβιβασμός ύψους €350.000, αναφορικά με πιθανές παραβιάσεις του άρθρου 28(1) του νόμου, σύμφωνα με το οποίο μια ΚΕΠΕΥ οφείλει να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και του άρθρου 36(1), (α), (β) και (δ) του Νόμου, αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες.

Επιβλήθηκε επίσης, διοικητικό πρόστιμο ύψους €156.000 στην εταιρεία Rodeler Ltd για μη συμμόρφωση με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, την Οδηγία ΟΔ 144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, την Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων και την Οδηγία ΟΔ 144-2007-08 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Οι εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΚΚ, που έρχονται να προστεθούν στην επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων σε πέντε κυπριακές ΚΕΠΕΥ, εμπίπτουν στο ευρύτερο πρόγραμμα εποπτικών ελέγχων που η ΕΚΚ διεξάγει στον τομέα των ΚΕΠΕΥ, το οποίο ξεκίνησε τον περασμένο χρόνο και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, με έμφαση στις ΚΕΠΕΥ υψηλού και μεσαίου με υψηλού κινδύνου.

Χρησιμοποιώντας το νέο εποπτικό εργαλείο που ανέπτυξε τα τελευταία δύο χρόνια, το Πλαίσιο Εποπτείας με Βάση τους Κινδύνους («Risk Based Supervision Framework»), η ΕΚΚ έχει πλέον τη δυνατότητα να καθορίζει προτεραιότητες στον τρόπο που ασκεί την εποπτεία της, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τους κινδύνους που ενέχει ο κάθε εποπτευόμενος οργανισμός.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Δήμητρα Καλογήρου, δήλωσε ότι «αναμένουμε οι ΚΕΠΕΥ να βελτιώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές τους υποχρεώσεις και να διορθώσουν όλες τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί. Θεωρούμε ότι η ορθή και πλήρης συμμόρφωση είναι η μόνη οδός για την προστασία των επενδυτών και την διασφάλιση της δίκαιης λειτουργίας της αγοράς».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας