Μ. Πούλλου: Τι να προσέξετε κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καταπιάνεται το σημερινό επεισόδιο «Money Matters: Solar Panels». Η γενική διευθύντρια της Petrolina Solar, Μαρία Πούλλου, αναλύει τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αναφέρεται στους στόχους της Ε.Ε. σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.