Στον Γιώργο Ανδρέου το Βραβείο ΚΕΒΕ Business Leader-Πρωτογενής Τομέας

Ο Γιώργος Ανδρέου γεννήθηκε το 1964 στη Λύση και είναι το μικρότερο από τα έξι παιδιά της οικογένειάς του, της οποίας η κύρια ασχολία ήταν αρχικά η γεωργία και στη συνέχεια και η χοιροτροφία. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας το 1987, εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση. Εργάστηκε σε διάφορα πόστα-ηλεκτρομηχανολογικά, πληροφορική, οικονομική διεύθυνση-και από το 2011 διευθύνει την Α/φοί Ανδρέου Χοιροστάσια.