ΚΕΑΝ: Οι πράσινες πρακτικές στο εργοστάσιο παραγωγής του Oμίλου

Ο Plant Manager της ΚΕΑΝ, Γιώργος Παναγιώτου, ξεναγεί το IN Business TV, στις εγκαταστάσεις παραγωγής του Ομίλου, στη Λεμεσό και επεξηγεί τις βιώσιμες πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εργοστάσιο, τα οφέλη των πρακτικών, καθώς και τον περιβαλλοντικό και τον οικονομικό αντίκτυπο.
Πίσω στην αρχή της σελίδας