Στον Θωμά Καζάκο το Βραβείο ΚΕΒΕ Business Leader-Ναυτιλία

Ο Θωμάς Καζάκος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της εκτελεστικής επιτροπής και του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Υπηρέτησε στα ΔΣ της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και είναι γενικός γραμματέας και διοικητικός σύμβουλος του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Πλοιοκτητών.
Πίσω στην αρχή της σελίδας