Στον Ανδρέα Νεοκλέους το Βραβείο ΚΕΒΕ Business Leader-Υπηρεσίες

Ο Ανδρέας Νεοκλέους βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού οργανισμού της χώρας και είναι ο πρώτος CEO της Cyta που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Μέσω της επαγγελματικής του πορείας σε ποικίλα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα έχει αποκτήσει βαθιά γνώση και πείρα σε θέματα ηγεσίας, μεταρρυθμίσεων, εκσυγχρονισμού και αλλαγής εταιρικής κουλτούρας.
Πίσω στην αρχή της σελίδας