Γ. Μάγος: Οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες κατά την τοποθέτηση

Το Έργο: Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές, ενώ οι οργανισμοί γνωρίζουν το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, σύμφωνα με τον διαχειριστή του Έργου, Γιώργο Μάγο.
Πίσω στην αρχή της σελίδας