Όραμα 2035: Η νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακή οικονομίας

Με όραμα να αναπτυχθεί στην Κύπρο ένα νέο και σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, τo Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου παρουσίασε τη νέα Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, με τίτλο «Όραμα 2035». Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου τα επόμενα 15 χρόνια. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουλίου στο Υπουργείο Οικονομικών.
Πίσω στην αρχή της σελίδας