Ελληνική Τράπεζα: Χορηγήσεις πέραν των €200 εκατ. στον πρωτογενή τομέα

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για την Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, Διευθυντή Κέντρου Επιχειρήσεων Λευκωσίας.
Πίσω στην αρχή της σελίδας