Τα προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας

Τα προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, αποσκοπούν στη συνεχή επιμόρφωση των ενηλίκων. Για τους στόχους των προγραμμάτων, μίλησε στην κάμερα του InBusinessNews ο Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης.
Πίσω στην αρχή της σελίδας