Κυπριακή Βιομηχανία: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας

Η βιομηχανία αποτελεί έναν από τους πλέον παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας. Για να μπορέσει όμως να αναπτύξει τις προοπτικές που ο τομέας έχει, χρειάζεται χέρια, δεξιότητες και νέο αίμα. Οι έφηβοι μας και οι γονείς τους είναι σημαντικό να διερευνήσουν και αυτό τον επαγγελματικό προσανατολισμό ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη.
Πίσω στην αρχή της σελίδας