Στην Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, Άννα Ζαβού Χριστοφόρου απονεμήθηκε το «Public Sector CFO Award»

Στην Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, Άννα Ζαβού Χριστοφόρου απονεμήθηκε το «Public Sector CFO Award» στο πλαίσιο των CFO Awards. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 CFOs και άλλα διευθυντικά στελέχη από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και εκπρόσωποι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.
Πίσω στην αρχή της σελίδας