Το «Corporate Finance - Restructuring and M&As Award» απονεμήθηκε στον Δήμο Δήμου

Στον Δήμο Δήμου, Financial Controller της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, απονεμήθηκε το «Corporate Finance - Restructuring and M&As Award» στο πλαίσιο των CFO Awards. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 CFOs και άλλα διευθυντικά στελέχη από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και εκπρόσωποι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.
Πίσω στην αρχή της σελίδας