Το «CFO of the year Award» απονεμήθηκε στην Ελίζα Λειβαδιώτου

Η Ελίζα Λειβαδιώτου, Executive Director Finance της Τράπεζας Κύπρου βραβεύθηκε ως «CFO of the year» στο πλαίσιο των 4α CFO Awards. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 CFOs και άλλα διευθυντικά στελέχη από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και εκπρόσωποι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.
Πίσω στην αρχή της σελίδας