Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματοποίησε βραβεύσεις επιχειρήσεων

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματοποίησε βραβεύσεις προς τις επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν το 2019 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης.
Πίσω στην αρχή της σελίδας