Έρευνα: Η ζωή των Κυπρίων ασθενών με Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού

Tην Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο Συνέδριο για τον Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Για πρώτη φορά, έγινε παρουσίαση άκρως σημαντικών στοιχείων και επιστημονικών δεδομένων που αφορούν τη ζωή των Κυπρίων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Μέσα από την έρευνα, καταγράφονται οι εμπειρίες γυναικών με στόχο την κατανόηση των καθημερινών τους προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και επικεντρώνεται γύρω από τις ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες, έτσι ώστε να τους δώσει φωνή και δύναμη.
Πίσω στην αρχή της σελίδας