Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις

Η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση επιχειρηματικών στελεχών σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Πρόκειται για το 12ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Πίσω στην αρχή της σελίδας