Η συμβολή των forex εταιρειών στην αναπτυξιακή διαδικασία

Η συμβολή των forex εταιρειών στην αναπτυξιακή διαδικασία

Η συμβολή των forex εταιρειών στην αναπτυξιακή διαδικασία

Η αγορά συναλλάγματος, γνωστή και ως Forex (foreign exchange), είναι μία διατραπεζική παγκόσμια αγορά στην οποία διενεργούνται συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα με στόχο είτε τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου είτε την κερδοφορία από τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σήμερα, αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη χρηματοπιστωτική αγορά παγκοσμίως, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να υπερβαίνει τα $5 τρις. 

RELATED ARTICLES


Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και στην Κύπρο καθώς ο αριθμός των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αυξάνεται σημαντικά. Σε αυτό συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, τo εύρυθμο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών προτύπων, που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό. 

Από τη δραστηριοποίηση των forex εταιρειών προκύπτουν πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα για την κυπριακή οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Εταιρείες Διαχείρισης) κατέβαλαν πέρσι στο κράτος ποσό ύψους  €62 εκατομμυρίων, υπό μορφή φορολογιών. Παράλληλα, ενδεικτικό της συνεισφοράς του κλάδου αποτελεί ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στις εταιρείες forex, ο οποίος πλησιάζει τις 6000. Λαμβάνοντας υπόψη πως πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος απαιτεί εξειδίκευση και τεχνογνωσία, η εργοδότηση τόσο έμπειρων όσο και νεοεισερχόμενων επαγγελματιών συμβάλλει αφενός στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και αφετέρου στην περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Η IronFX έχει εργοδοτήσει μέχρι σήμερα πέραν των 1100 ατόμων, στην πλειοψηφία τους Κύπριοι ενώ η συνολική συνεισφορά της, από την ίδρυσή της, το 2010, ξεπερνά τα €80 εκατ.  

Επιπλέον, οι εταιρείες forex, ως άμεσες ξένες επενδύσεις, επιδρούν θετικά σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας, όπως ο στεγαστικός και ο κλάδος των επαγγελματικών υπηρεσιών. Η ενοικίαση γραφειακών χώρων, η αγορά υπηρεσιών από νομικούς και ελεγκτικούς οίκους, η διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών, αποτελούν παραδείγματα που καταδεικνύουν την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς. Ενδεικτικά, την τελευταία επταετία, η IronFX διέθεσε περίπου €30 εκατ. σε κυπριακές εταιρείες για την αγορά υπηρεσιών και προϊόντων. 

Ταυτόχρονα, η παρουσία μεγάλου αριθμού forex εταιρειών στην Κύπρο αναδεικνύει τη χώρα ως κέντρο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η IronFX, πρόσφατα προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας, ύψους $100 εκατ. με θεσμικό επενδυτή προερχόμενο από την Μέση Ανατολή, για σκοπούς κεφαλαιουχικής ανάπτυξης και εξαγορών στον κλάδο. Η ξένη αυτή επένδυση αντικατοπτρίζει τόσο την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ίδια την εταιρεία όσο και στη μακροπρόθεσμη προοπτική της κυπριακής οικονομίας. 

Με το ενδιαφέρον των forex εταιρειών για αδειοδότηση να παρουσιάζεται αυξημένο και την επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, το μέλλον του κλάδου διαγράφεται ευοίωνο. Ο ανταγωνισμός διεθνώς, ωστόσο, είναι έντονος και η αποτελεσματική προσαρμογή στις τεχνολογικές απαιτήσεις συνιστά πρόκληση. Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανοδική πορεία, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε τόσο στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων όσο και στην παροχή κινήτρων, στηρίζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και ενδυναμώνοντας το επενδυτικό περιβάλλον.  

Ο Μάρκος Α. Κασιουρής είναι Διευθύνων Σύμβουλος της IronFX

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας