Αξιοποίηση ακαδημαϊκής γνώσης για επιχειρηματική ανάπτυξη

InBusinessNews  16/02/2022 10:07
Αξιοποίηση ακαδημαϊκής γνώσης για επιχειρηματική ανάπτυξη

Αξιοποίηση ακαδημαϊκής γνώσης για επιχειρηματική ανάπτυξη

InBusinessNews  16/02/2022 10:07

Όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις, αλλά συνεχώς αναζητούμε το πρώτο βήμα. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε για το πώς οι επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν το ταλέντο και τη γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης.

Πολλές φοιτήτριες και πολλοί φοιτητές αναζητούν ουσιαστικές παραστάσεις από χώρους εργασίας αλλά οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης παραμένουν αποσπασματικές, μικρής διάρκειας και υπο-χρηματοδοτούμενες.

Η διεθνής πρακτική δείχνει πως υπάρχει ένας κοινός τόπος που συνδέει την πανεπιστημιακή δραστηριότητα με την επιχειρηματικότητα ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει οφέλη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία.

Συγκεκριμένα, τα πανεπιστήμια που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ιδιωτικά κονδύλια για έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Αποκτούν εταίρους που κατανοούν τη δυνητική εμπορική αξία της πανεπιστημιακής έρευνας. Βρίσκουν χορηγούς που μπορούν να στηρίξουν τις πρώτες επιχειρηματικές προσπάθειες των φοιτητών τους και υποψήφιους εργοδότες των αποφοίτων τους αργότερα.

Όχι μόνο μεγάλες αλλά μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν να ωφεληθούν από την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήμια, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την κυπριακή οικονομία, με μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, μπορεί μεν φοιτητές, απόφοιτοι, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις να έχουν ξεκάθαρα οφέλη από μια βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν και άλλα οφέλη από την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία δικτύων, τη δημιουργία ζωνών επιχειρηματικότητας και τεχνολογικών πάρκων που δίνει ζωή σε πόλεις και ολόκληρες περιοχές, προάγει στρατηγικές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί προσωπικές σχέσεις, επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας.

Αξιοποίηση ακαδημαϊκής γνώσης και καινοτομίας

Είναι πλέον εμφανές ότι στη νέα εποχή της γνώσης, η συνεργασία των επιχειρήσεων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα πρέπει να δομηθεί σε νέα βάση προς όφελος των φοιτητών και των ερευνητών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονο επιχειρείν αν αυτό δεν βασίζεται στα νέα ταλέντα.

Ο Δρ Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Δεδομένων και Υπεύθυνος του Προγράμματος MSc Data Analytics στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus θα μιλήσει ενώπιον του Συνεδρίου με τίτλο «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου» για τις καρποφόρες συνεργασίες Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων που οδηγούν στη μετατροπή των σύγχρονων πανεπιστημίων σε ισχυρά κέντρα μεταφοράς γνώσης, με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο.

Ο Δρ Παναγιώτης Ανδρέου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Δεδομένων και Υπεύθυνος του Προγράμματος MSc Data Analytics στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και Διευθυντής του μη κερδοσκοπικού ερευνητικού κέντρου InSPIRE (Interdisciplinary Science Promotion and Innovative Research Exploration). Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων σε Συστήματα και Δίκτυα, Προσαρμοσμένα Υπολογιστικά Συστήματα και Ηλεκτρονική Υγεία. Έχει μακρόχρονη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά και έχει επιβλέψει διδακτορικούς φοιτητές σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus είναι το ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου UCLan που ιδρύθηκε το 1828, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και κατατάσσεται ανάμεσα στο 6.5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως (CWUR 2020/21). Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus αποτελεί ένα μοναδικό και καινοτόμο μοντέλο κυπριακής και βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαιδευτικής εμπειρίας, διαπιστευμένο ταυτόχρονα από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κύπρου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus λαμβάνουν Δύο Πτυχία, ένα από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ένα από το UCLan UK, που τους προσφέρουν αναγνώριση σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το Συνέδριο «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2022 στις 2μ.μ. στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη Λεμεσό, απευθύνεται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, κάντε κλικ εδώ.

Δωρεάν συμμετοχή, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής. Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ.

Πληροφορίες Συνεδρίου

Οργανωτής: ΙΜΗ

Partners: Epic, Ελληνική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Συνεργάτης: IMR

Με τη στήριξη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

Χορηγοί Επικοινωνίας: REPORTER, περιοδικό ΙN Business, περιοδικό GOLD

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας