Κομισιόν: Ενέκρινε σχέδιο €2 εκατ. για ενίσχυση ΜμΕ στην Κύπρο

InBusinessNews  14/02/2022 15:07
Κομισιόν: Ενέκρινε σχέδιο €2 εκατ. για ενίσχυση ΜμΕ στην Κύπρο

Κομισιόν: Ενέκρινε σχέδιο €2 εκατ. για ενίσχυση ΜμΕ στην Κύπρο

InBusinessNews  14/02/2022 15:07

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, κυπριακό σχέδιο ύψους €2 εκατ. για στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Η εν λόγω στήριξη υπάγεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή φορολογικής ελάφρυνσης υπέρ των ιδιωτών επενδυτών, τόσο φυσικών προσώπων όσο και εταιρειών, που αποφασίζουν να επενδύσουν σε καινοτόμες ΜμΕ.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές που παρέχουν χρηματοδότηση σε επιλέξιμες εταιρείες μπορούν να λάβουν φορολογική ελάφρυνση έως και 30% του επενδυμένου ποσού, με συνολικό ανώτατο όριο σε αυτές τις φορολογικές ελαφρύνσεις που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματός τους, έως €150.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο ετησίως και €750.000  εντός πέντε ετών από την επένδυση.

Το σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Κομισιόν  θεωρεί ότι το δημοσιονομικό κίνητρο είναι απαραίτητο και κατάλληλο μέσο για την ενίσχυση της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κύπρο.

Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα θετικά αποτελέσματα του καθεστώτος στην παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης κινδύνου σε καινοτόμες ΜμΕ στην Κύπρο αντισταθμίζουν τυχόν πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και του εμπορίου που προκαλεί η στήριξη. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Επίσης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα τα μέτρα που συνεπάγονται κρατικές ενισχύσεις που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και έχει παράσχει καθοδήγηση και υποστήριξη στα κράτη μέλη κατά τις προπαρασκευαστικές φάσεις των εθνικών σχεδίων.

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας