anner-cyta-vodafone

Ταμείο για Μεταρρυθμίσεις και Νομισματικό Ταμείο θέλει η ΕΕ

InBusinessNews  06/12/2017 17:40
Ταμείο για Μεταρρυθμίσεις και Νομισματικό Ταμείο θέλει η ΕΕ

Ταμείο για Μεταρρυθμίσεις και Νομισματικό Ταμείο θέλει η ΕΕ

InBusinessNews  06/12/2017 17:40

Τη δημιουργία ενός "Ταμείου Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων", τη σύσταση ενός "Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου", αποφάσισε και παρουσίασε σήμερα, μετά από συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, η Κομισιόν, στο πλαίσιο των προτάσεών της για την ολοκλήρωση της Οικονομικής Ένωσης, από κοινού με τα προτεινόμενα καθήκοντα ενός μελλοντικού Υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης.

RELATED ARTICLES


Τις προτάσεις παρουσίασαν από κοινού ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις και οι Επίτροποι Έττινγκερ και Μοσκοβισί. Ο Επίτροπος Μοσκοβισί εξήγησε ότι ο στόχος των προτάσεων είναι η διατήρηση της ενότητας της ΕΕ και η ενίσχυση του δημοκρατικού καταλογισμού σε σχέση με τις αποφάσεις για την οικονομία.

Η ουσία των προτάσεων είναι να προσφέρουν μια προληπτική - αποτρεπτική και μια "θεραπευτική" λειτουργία και δυνατότητα προς τα Κράτη Μέλη της ευρωζώνης, κρατώντας "την πόρτα ανοιχτή" και όσα Κράτη βρίσκονται εκτός ευρώ, κάτι στο οποίο επέμειναν ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Μοσκοβισί.

Στην πράξη το Ταμείο Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων θα παρέχει χρηματοδότηση στα Κράτη Μέλη για την υποστήριξη κάλυψης του κόστους εφαρμογής και υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Το νέο αυτό Ταμείο θα αποκτήσει μια δεξαμενή κεφαλαίων που θα φτάσει τα 300 δις ευρώ το 2020. Οι εκταμιεύσεις αυτού του Ταμείου θα γίνονται στη βάση υλοποίησης συμφωνηθέντων προαπαιτούμενων, στο πλαίσιο "προγράμματος μεταρρυθμίσεων" που θα συμφωνείται μεταξύ των θεσμών και του εν λόγω Κράτους Μέλους.

Ο ίδιος μηχανισμός θα λειτουργεί και ως ειδικός μηχανισμός σύγκλισης για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ που καταβάλλουν προσπάθειες να ενταχθούν στο ευρώ, χρηματοδοτώντας και πάλι τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Η Κομισιόν προτείνει τη δοκιμή του νέου εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων σε πιλοτικό στάδιο. Για το σκοπό αυτό, προτείνει στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων που διέπει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), ώστε να αυξήσει τις δυνατότητες να χρησιμοποιείται μέρος του αποθεματικού επίδοσης για την υποστήριξη συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων.

Η Κομισιόν υποστήριξε αρχικά την πρόταση για τη σταθεροποίηση των επενδύσεων, αλλά όπως εξήγησε ο Β. Ντομπρόβσκις δεν αποκλείεται στο μέλλον και η δημιουργία άλλων μηχανισμών, όπως η παλαιότερη πρόταση για εγγύηση των ταμείων ανεργίας των Κ-Μ. Ο Π.Μοσκοβισί εξήγησε ότι οι σημερινές προτάσεις δεν είναι οι τελευταίες.

Το δεύτερο Ταμείο, που θα αντικαταστήσει και θα αποτελεί μετεξέλιξη του ΕSM, θα χρηματοδοτεί Κράτη - Μέλη στην περίπτωση που χάσουν την πρόσβαση σε αυτόνομο δανεισμό από τις αγορές. Και πάλι η χρηματοδότηση θα παρέχεται στη βάση συμφωνημένων προγραμμάτων, διάσωσης, αυτή τη φορά και σε συνέχεια υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Το 2ο αυτό Ταμείο (σε αντίθεση με τον ESM) δεν θα χρειάζεται τη συνδρομή του ΔΝΤ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν αυτή την πρόταση έως τα μέσα του 2019.

Το νέο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα λειτουργεί και ως μηχανισμός ασφάλειας (financial backstop) για την Τραπεζική Ένωση. O στόχος είναι αυτή η λειτουργία να συμφωνηθεί έως τα μέσα του 2018 και να τεθεί σε λειτουργία έως το 2019 και να περιλαμβάνει την εγγύηση καταθέσεων και την χρηματοδότηση του κοινού μηχανισμού εκκαθάρισης τραπεζών.

Το ΕΝΤ θα έχει και μια 4η λειτουργία, αυτή της σταθεροποίησης των επιπέδων των επενδύσεων σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών.

O Αντιπρόεδρος και οι δύο Επίτροποι επέμειναν πως οι σημερινές προτάσεις δεν παραβιάζουν τον κανόνα τη Συνθήκης που απαγορεύει τις άμεσες δημοσιονομικές μεταβιβάσεις (direct monetary financing).

Επιπλέον (και αυτό αποτελεί μια τρίτη πρόταση), στα πλαίσια και στη βάση της στρατηγικής για την ενίσχυση του δημοκρατικού καταλογισμού στην ΕΕ, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για την οικονομία, η Κομισιόν προτείνει την αναθεώρηση της Συνθήκης της ΕΕ, με εισαγωγή στην ίδια τη συνθήκη, των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (όπως για παράδειγμα του κανόνα για μέγιστο κρατικό έλλειμμα 3%).

Η Κομισιόν αναφέρει συγκεκριμένα πως "η πρόταση για την ενσωμάτωση των ουσιωδών διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης", θα λαμβάνει υπόψη "την κατάλληλη ευελιξία που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και έχει προσδιοριστεί από την Κομισιόν από τον Ιανουάριο του 2015". Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση μείωση του ορίου του 3%, κάτι που έχει διαψευστεί γραπτώς την περασμένη Κυριακή από την Κομισιόν και διαψεύστηκε άλλη μια φορά σήμερα από τον Επίτροπο Έττινγκερ.

Επιπλέον η Κομισιόν εξέδωσε και μια ανακοίνωση που προσδιορίζει τα πιθανά καθήκοντα Κοινού Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η Κομισιόν αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Κολέγιο των Επιτρόπων ότι ο Κοινός Υπουργός οποίος θα έχει ρόλο Αντιπροέδρου της Κομισιόν και προέδρου της Ευρωομάδας, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Συνθήκες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η νέα αυτή θέση," συνδυάζοντας τις υφιστάμενες αρμοδιότητες και τη διαθέσιμη εμπειρογνωσία, αναμένεται να ενισχύσει τη συνεκτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ, με πλήρη σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες".

Εάν επιτευχθεί κοινή συμφωνία σχετικά με τον ρόλο του υπουργού έως τα μέσα του 2019, θα είναι δυνατή η δημιουργία αυτής της θέσης στο πλαίσιο της σύνθεσης της επόμενης Επιτροπής. Η Ευρωομάδα θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να εκλέξει τον υπουργό ως πρόεδρό της για δύο διαδοχικές θητείες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι δύο θητείες.

Όπως έγινε γνωστό η Κομισιόν θα υποβάλει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τον Μάιο 2018, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν τότε να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές έως τα μέσα του 2019. Για την περίοδο 2018-2020, η Κομισιόν προτείνει επίσης την ενίσχυση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, διπλασιάζοντας τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για δραστηριότητες τεχνικής συνδρομής που θα φθάσει το ποσό των 300 εκατ. ευρώ έως το 2020.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ σε γραπτή του δήλωση αναφέρει πως: "μετά από χρόνια κρίσης, είναι πλέον καιρός να πάρουμε το μέλλον της Ευρώπης στα χέρια μας. Η σημερινή ισχυρή οικονομική ανάπτυξη μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός για να διασφαλίσουμε ότι η Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση είναι πιο ενωμένη, πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική, και ότι αναλαμβάνει δράση προς όφελος όλων των πολιτών μας. Τώρα που ο καιρός είναι καλός είναι η καλύτερη στιγμή για να φτιάξουμε την οροφή".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας